På svenska

Sari Essayah

Riksdagsledamot, Ordförande för Kristdemokraterna i Finland (KD)

Stora utskottet
Ekonomiutskottet (ersättare)

Delegationen för Utrikespolitiska institutet

 

Sari Essayah – Curriculum Vitae

Personuppgifter

Födelsetid och -ort: 21.02.1967, Haukivuori
Civilstånd: gift, make Robert Knapp, två döttrar födda 1998 och 2001

Utbildning

 • Student, Lappviks gymnasium, 1986
 • Ekonomie magister (med redovisning som huvudämne), Vasa universitet, 1995

Arbetserfarenhet

 • Business controller / redovisningschef, TeliaSonera Finland Oyj /Auria Oy / Turun Puhelin Oy, Åbo, 2000–2003, 2007
 • Revisor, SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopio 1997–2000
 • Timlärare, Lapinlahden Matin ja Liisan yläaste, 1997 (Mattis och Liisas högstadie, Lappvik)
 • Timlärare, Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu, Iisalmi 1990, 1997 (Norra-Savolax yrkeshögskola, Iisalmi)

Politiska förtroendeuppdrag

Riksdagsledamot, Ordförande för Kristdemokraterna i Finland

 • Ledamot i Europaparlamentet, 2009–2014 (Utskottet för sysselsättning och sociala frågor, Utskottet för ekonomi och valutafrågor, Delegationen för förbindelserna med Israel, Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna, Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet)
 • Partisekreterare, Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 2007–2009
 • Riksdagsledamot, Finlands riksdag, 2003–2007 (Grundlags-, Finans- ja Arbetslivs- och jämställdhetsutskotten, ledamot i Nordiska rådet), riksdagsgruppens ordförande KD, 2004–2007

Kommunala förtroendeuppdrag

 • Fullmäktigeledamot 2009–, kommunstyrelseledamot 2009, Pemar
 • Ledamot revisions- och bildningsnämnden 1996–2000 samt i ungdoms- och nykterhetsnämnden 1988–1992, Lappvik
  Förtroendeuppdrag i näringslivet
 • VR:s förvaltningsutskott 2008–2009
 • Delegat i TOK 2008-
 • Delegat i försäkringsbolaget Kalevas delegation 2005–
 • Oy Veikkaus Ab:s etiska delegation 2004–2008

Förtroendeuppdrag i organisationer:

 • Styrelseledamot i Finlands idrottsförbund 1997–1999
 • Ordförande för friidrottssektionen, Lapinlahden Veto 1996–2000
 • Ledamot i Finlands idrottsförbunds ekonomi-, marknadsförings- och gångutskott, (ordförande i gångutskott 2000–2003) 1998–2009
 • Styrelseledamot i Suomen Urheiluliiton Pohjois-Savo distrikt 1998–2000
 • Medlem i Internationella friidrottsförbundet IAAF:s gångkomitté 1998–
 • Medlem i De Utvecklingsstördas stödförbunds etiska utskott 2004–
 • Ordförande i LIIKE – sports and development 2007–2009
 • Styrelseledamot i Yleisurheilun Tuki -stiftelsen 2007-
 • Styrelseledamot i Hyvä Sanoma ry 2008–2011
 • Styrelseledamot i Israel Ystävyystoimikunta 2008–2009

Frivilligverksamhet

Medlem i följande organisationer och nätverk: Amnesty International, A Rocha – kristillinen luonnonsuojelujärjestö, Suomen Gideonit Ry, Suomen Punainen Risti, Turun seudun Suomi-Israel yhdistys, Turun seudun Vanhustuki Ry, Turun Sininauhaliitto Ry, Naisten kehitysrahasto UNIFEM, FirstStep Forum (kristillinen ihmisoikeusjärjestö), ParliamentariansNetwork for Conflict Prevention, EuropeanNetwork for Women In Leadership

Förtjänsttecken och benämningar

 • Årets alumn i Vasa universitet 2004
 • Hederskommitté för VM i Helsingfors 2005
 • Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009

Språkkunskap

 • Finska – modersmål
 • Engelska – god
 • Svenska – måttlig
 • Tyska – nöjaktigt
 • Franska – grunder