Arbetet i EU parlamentet

Europaparlamentet har under de senaste årtiondena fått alltmer inflytande och är nu medlagstiftare i nästan all EU-lagstiftning. Tillsammans med rådet antar eller ändrar parlamentet förslag från kommissionen. Parlamentet kontrollerar även kommissionens arbete och antar EU:s budget. Här kan du se hur allt fungerar.

Utöver dessa officiella befogenheter arbetar parlamentet även nära med EU-ländernas nationella parlament. Regelbundna gemensamma parlamentariska församlingar gör det möjligt att bättre involvera nationella perspektiv i parlamentets överläggningar.