Pressmeddelande

Studio Europa om ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i Europa är ett höprioriterat område för politikerna, ändå förvärras läget. Nästan sex miljoner unga är arbetslösa i EU, en av fyra. I vissa länder, som Spanien och Grekland, är långt flerän hälften utan arbete. Det talas om en förlorad generation som offras i den finansiella krisen och som kanske aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

I Studio Europa samlade SVT:s Malin Syrstad Alessandro Tirapani , ThinkYoung, Inês Zuber (GUE/NGL), EU-parlamentariker Portugal, Sari Essayah (EPP), EU-parlamentariker Finland och David Caro ordförande i European Small Business Alliance, ESBA för ett samtal om vad politikerna borde göra, vad företagen har för ansvar och vad de unga själva kan göra.

Här är latmaskarna och arbetsmyrorna i EU

HBL 17.11.2013 / Annakaisa Suni

Elva av de tretton nuvarande EU-parlamentarikerna ställer upp för omval i vår. HBL frågade finländska lobbyister i Bryssel hur parlamentarikerna har skött sitt jobb under den här mandatperioden.

Kristdemokraternas Sari Essayah beskrivs som en skarp politiker med bondförnuft och anses vara en av de mest inflytelserika ledamöterna. VM-guldmedaljören i gång sitter på sin första mandatperiod i parlamentet.
– Man skulle kunna tro att hon blev invald för att hon är en känd atlet. Men hon är ingen turist, säger en av de intervjuade.

Läs mer  sidan 1 och sidan 2

Stabilitets- och tillväxtpakten förlorar sin trovärdighet

7.6.2013

Europaparlamentariker Sari Essayah (KD, EPP) anser att komissionens motsägelsefulla uttalanden undangräver trovärdigheten av EU:s stabilitetsoch tillväxtpakt. Pakten antogs i en resolution år 1997 innan flera EU-länder övergick till en gemensam valuta.

– För en tid sedan, år 2010, godkändes åtstramningar av pakten i den s.k.  sixpack lagstiftningen men nu ger kommissionen i nationella rekommendationer lov att bryta mot gränserna. De stora medlemsländerna Frankrike, Spanien och Holland får överskrida 3 % gränsen för budgetunderskott för ett eller två år.

Sari Essayah påminner om att startskottet till nuvarande finanskris sköts åren 2003-2004, när Frankrike och Tyskland fick överskrida gränsen. Efter detta har också andra länder tolkat pakten som icke bindande.

– Enligt min mening borde man inte ge specialrättigheter till stora länder att frångå ingångna pakter. Det finns stora risker med att ta bort trovärdigheten ur stabilitets- och tillväxtpakten.