Ajankohtaista

RSS

Essayah KD:n puoluevaltuustossa: Lapset, nuoret ja perheet hallituksen politiikan keskiöön – ”Se jos mikä on tulevaisuuspolitiikkaa”

– Kristillisdemokraattien näkökulmasta Suomen yksi keskeisiä ongelmia on perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä alhainen syntyvyys. Näistä seurauksena on yhä paheneva kestävyysvaje, korosti KD:n puoluevaltuuston Teams-kokouksessa puhunut puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

 

– Haluamme edistää päätöksiä, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen ja tukevat perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kaikkien kansalaisten osallisuutta. Lapset, nuoret ja perheet on nostettava myös tulevan hallituksen politiikan keskiöön – se jos mikä on tulevaisuuspolitiikkaa.

 

– Pelottelun ja syyllistämisen sijaan haluamme tehdä politiikkaa, joka rohkaisee perheitä kasvamaan, ja jossa jokainen saa tarvitsemansa avun ja tuen. Perheiden tuki on taattava, koululaitos saatava takaisin raiteilleen, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja oppilashuolto toimimaan ja perheiden ylisukupolvista vastuuta tuettava mm. omaishoidon ja kotihoidon kautta, linjasi Essayah.

 

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999

 

Essayah Kuopiossa: Hallitusohjelmaan Itä-Suomen kasvuohjelma

Kuopion torilla vappujuhlassa puhunut Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää tärkeänä Itä-Suomen kasvuohjelmaa tulevaan hallitusohjelmaan.

Hän painotti vappupuheessaan rakenteellisten uudistusten välttämättömyyttä niin työelämässä kuin sosiaaliturvassa, samoin työhyvinvointiin panostammista ja työn ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista.

 

– Tulevan hallituksen on lähdettävä uudistamaan Suomea sekä viemään talouteen liittyviä haasteita ja rakenteellisia uudistuksia eteenpäin. Tulevan hallituksen on käännettävä Suomi-laivan suunta, jotta nouseva sukupolvi voi periä kestävällä pohjalla olevan maan ja suomalainen hyvinvointi turvataan. Tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, muun muassa kannustavan sosiaaliturvan mallin ja uudistuksia työmarkkinoihin. Näitä pitää olla rohkeutta tehdä, Essayah painotti.

 

Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä, jotta työn vastaanottaminen on joka tilanteessa kannattavaa.
– Nykyisin sosiaaliturvassa on kannustinloukkuja, jotka pahentavat työvoimapulaa ja syrjäyttävät työelämästä. Riittävän osaavan työvoiman turvaaminen on tulevan hallituskauden tärkeimpiä tehtävä, joka vaatii useita keinoja, myös työhyvinvointiin panostammista ja työn ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista. Toimintakykyisenä kaiken ikään tulee olla koko kansakunnan tavoite – eli kuten presidentti Niinistö kannusti ylös, ulos ja lenkille!

 

Essayah muistutti, että huoltovarmuuden ja kotimaisen maatalouden kannattavuuden parantaminen ovat lähivuosien suurimpia haasteita.
– Kotimaisen ruoantuotannon jatkuminen ja elintarvikehuoltovarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Suomalaisten ruokapöydässä tulee jatkossakin olla tarjolla suomalaista, puhdasta ruokaa. Joka päivä maatiloja lopettaa toimintansa kannattamattomana. Tähän kehitykseen on saatava täyskäännös.

– KD on päättyneellä hallituskaudella haastanut hallitusta maatalouspolitiikasta toistuvasti, sillä maatalouden alasajo on vastuutonta. Tämä on meille vakava turvallisuus- ja huoltovarmuushaaste, jonka ratkaisemisessa ei voi viivytellä. Suomen ja EU:n on kannettava vastuunsa myös globaalista ruokaturvasta.

 

– Erityisesti täällä Pohjois-Savossa meillä on erinomainen mahdollisuus alleviivata huoltovarmuutta osana kokonaisturvallisuutta. Uusiutuva kotimainen energia ja luonnonvaramme kestävästi käytettynä tarjoavat pohjan koko maan kasvupolitiikalle. Tulevan hallituksen ohjelmaan onkin siksi saatava kattava Itä-Suomen vahvuuksiin pohjaava kasvuohjelma, jossa huolehditaan alueen infran mm. Savon radan ja tieverkon kunnosta, Essayah korosti Kuopiossa.

 

Valmiina hallitusvastuuseen

Vaalien tulos ei jättänyt sijaa arvailulle. Suomalaiset todella halusivat suunnan muutosta ja kaikki hallituspuolueet pääministeri Marinin SDP:tä lukuun ottamatta ottivat takkiinsa. Osa mediaa lankesi vielä täysin kritiikittä suurimpien puolueiden virittämään pääministeritaistoon yllyttäen vaalikansaa taktiseen äänestämiseen eikä omia arvoja vastaavan ehdokkaan löytymiseen. Ainakin SDP hyötyi asetelmasta imien happea hallituskumppaneilta, mutta myös meiltä livettiin jonkin verran Kokoomuksen ja Perussuomalaisten taakse.

Vaaliasetelmasta huolimatta oma kannatuksemme jatkoi kasvua näissäkin eduskuntavaaleissa.

Vaaliasetelmasta huolimatta oma kannatuksemme jatkoi kasvua näissäkin eduskuntavaaleissa. Tulos oli kautta aikain neljänneksi paras, ja viimeksi 16 vuotta sitten olemme olleet äänissä samalla tasolla. Olemme siis nyt vuoden 2019 ja 2023 vaaleissa palauttaneet puolueelle noin 30 000 ääntä, jotka tässä välissä ehtivät käydä muualla. Kuitenkaan näidenkään vaalien 10 000 uutta ääntä eivät riittäneet lisäpaikkoihin, mikä on aina harmitus, kun kasvua paikoissa tavoitellaan.

Kuitenkaan näidenkään vaalien 10 000 uutta ääntä eivät riittäneet lisäpaikkoihin, mikä on aina harmitus, kun kasvua paikoissa tavoitellaan.

Talous ja sen varassa olevien hyvinvointipalveluiden pelastaminen nousivat vaalien keskiöön eikä edellisen hallituksen velkainen perintö tee työstä helppoa. Myös esille nostamamme kriisinkestävyys, erityisesti huoli maataloudesta, noteerattiin. Oman kampanjamme teema ”Järjen ääni” ja sen ilme ja poliittiset nostot resonoivat hyvin käytyä vaalikeskustelua, ja siitä saimme paljon positiivista palautetta.

Tulevan hallituksen työlista on pitkä. Suomi on saatava kestävän talouskasvun uralle, jotta ihmiset saavat hoitoa ja hoivaa ajoissa, koulutus saadaan kuntoon, maapuolustuksesta ja infrasta huolehditaan – tässä vain muutama esimerkki.

Olemme KD:ssä korostaneet sitä, että olemme ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen puolue, ja siksi olemme valmiita tarvittaessa myös hallitusvastuuseen. Kuten hallitustunnustelija Orpon kysymyksiin kootusti vastasimme: olemme valmiita osallistumaan erilaisiin hallituskokoonpanoihin, kunhan hallituksen ohjelma on yhteensovitettavissa puolueemme arvojen ja tavoitteiden kanssa.

 

Alkuperäinen puheenjohtajan kolumni luettavissa KD lehden verkossa.

Valitse järjen ääni!

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Voimakkaan velkaantumisen voisi vielä jotenkin ymmärtää, jos Suomi olisi saatu tällä rahalla huippukuntoon, mutta valitettavasti koulutustasomme heikkenee, sote-sektori on vakavasti aliresursoitu, ja liikenneinfran korjausvelka kasvaa. Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella.

KD on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen. Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on siis ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin. Työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana. Työurien pidentäminen edellyttää panostuksia myös työhyvinvointiin.

Samaan aikaan kun joudumme varautumaan menokuriin, on välttämätöntä parantaa syrjäytymistä ehkäiseviä ja ihmisarvon kannalta tärkeitä palveluja. Olemme viime aikoina kauhistelleet nuorten, jopa lasten väkivallan tekoja ja jengiytymistä. Turvattomuutta aiheuttavaa pahuutta ei voida kuitenkaan hillitä ainoastaan lakeja tiukentamalla tai poliisien määrää lisäämällä.

Lähimmäisen koskemattomuuden ja omaisuuden kunnioittaminen opitaan jo lapsena. Turvallisuus kasvaa perheissä. Perheet tarvitsevat tukea, ja vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa.

Koulut ovat perheiden merkittävin kasvatuskumppani, ja sielläkin on perusasiat laitettava kuntoon. Ei voi olla niin, että
hankkeet ja byrokratia työllistävät opettajia, jolloin ei ole enää aikaa oppilaiden kohtaamiseen.

On aika ottaa käyttöön järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä, tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille, tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia. On suunnanmuutoksen aika!

Olisi rehellistä kertoa, että leikkaukset terveydenhuoltoon karsivat erityisesti maaseudun palveluita kovalla kädellä

Terveydenhuolto on ajautunut entistä pahempaan kriisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa rahoitusta ei hoidettu kuntoon ja uudistus toteutettiin hallinto edellä.

Korjattavaa on paljon. Seuraavan hallituksen on paikattava sote-uudistuksen valuvikoja niin, että kaikki saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ajoissa, työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on hyvä olla työssään.

KD on julkaissut oman esityksensä sote-järjestelmän ja hyvinvointialueiden rahoitusmallin ongelmien korjaamiseksi eli ns. soten korjaussarjan. Taidamme olla puolueista edelleen ainut, joka on julkaissut oman esityksensä.

Joidenkin puolueiden pelkkien leikkauslistojen esittely sotesta ei vakuuta, ainakin olisi rehellisempää kertoa, että silloin palveluverkkoa karsitaan kovalla kädellä, ja arvatenkin harvemman asutuksen Suomesta.

Kristillisdemokraattien lääkkeet terveempään Suomeen ovat peruspalveluihin panostaminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, nopea hoitoon pääsy ja riittävät henkilöstöresurssit. Hoitoa on saatava yhden luukun periaatteella niin, että asiakkaan tilannetta katsotaan kokonaisuutena. Potilastietojärjestelmien kehittäminen tukee näitä tavoitteita.

Hoitojonojen purkamiseksi ja tuleviin hoitotarpeisiin vastaamiseksi julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toimivia yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Yksityisen hoidon Kela-korvausjärjestelmän kautta parannetaan sote-palveluiden saatavuutta ja lyhennetään hoitojonoja; siksi järjestelmä on säilytettävä ja kehitettävä muun muassa maksukattoja yhdistämällä.

Nykyiset erilliset maksukatot lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkoille ovat paljon sairastaville kuormittavia ja byrokraattisia. Hoitosuhteissa on lisättävä jatkuvuutta ja pysyvyyttä, jotka tutkitusti parantavat hoidon laatua, pienentävät terveydenhuollon palvelutarvetta ja -kustannuksia sekä lisäävät potilastyytyväisyyttä. Omalääkäri tai omahoitajajärjestelmästä hyötyvät eniten ne, jotka tarvitsevat paljon sote-palveluita.

Tilanteet, joissa hoitosuosituksia yritetään täyttää riittämättömillä resursseilla, kuormittavat työntekijöitä kohtuuttomasti. Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan on vastattava riittävillä resursseilla ja hyvällä johtamisella. Ala kärsii työn kroonisesta kuormittavuudesta. Lyhyen aikavälin ratkaisuna tarvitaan esimerkiksi veroporkkanoita eläkkeellä oleville hoitajille sekä riittävä määrä tukityöntekijöitä, jotta hoitajat voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

KD on esittänyt monilla hyvinvointialueilla ratkaisuksi myös päivityskoulutusta niille sote-alan koulutuksen saaneille, jotka ovat olleet muilla aloilla vaikkapa 10–15 vuotta, ja haluavat palata, mutta kynnys tuntuu korkealta.

Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta hyvä hoito ja tyytyväiset työtekijät voidaan varmistaa.

Essayah: ”Huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja pahoinvointi kasvaa – huutava tarve pitkäjänteiselle perhepolitiikalle”

– Tarve pitkäjänteiselle perhepolitiikalle ja perhemyönteiselle ilmapiirille on ollut pitkään jo huutava. Useat puheenvuorot ovat jopa lapsi- ja perhevihamielisiä. Kuitenkin huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja toisaalta lasten ja nuorten pahoinvointi kasvaa. Samalla perheiden huolta lisää nousevat arjen kustannukset, totesi KD:n perhepakettia esitellyt KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

KD:n tuore perhepaketissa esitetään lukuisia perheiden hyvinvointia ja toimeentuloa vahvistavia ratkaisuja.

– Näin voidaan lisätä perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja mahdollistaa lapsihaaveiden toteuttaminen. Suunnanmuutos syntyvyyden roimaan laskuun ja perheiden aseman parantamiseen yhteiskunnassa vaatii käännettä monella saralla.

Kristillisdemokraatit vaativat joustoa ja valinnanvapautta hoitoratkaisuihin.

– Lastenhoidon ratkaisujen pitää saada olla perheen omia päätöksiä. Yhteiskunnan on tarjottava vaihtoehtoja ja tuettava eri hoitomuotoja tasavertaisemmin. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -velvollisuus, jota yhteiskunnan on toimillaan tuettava. Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä muun muassa kehittämällä kotihoidontuen joustavuutta ja ottamalla käyttöön ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen lapsikohtainen hoitoraha tai palveluseteli, jota voi käyttää perheen valitsemaan hoitopalveluun.

–  Työelämässä tarvitaan joustoja, jotka mahdollistavat työn tai opiskelun ja perheen yhteensovittamisen. Perhe-etuuksia on kehitettävä kohti vakuutuspohjaista järjestelmää, johon yhteiskunta ja työmarkkinat osallistuvat, jotta kustannukset jakautuvat tasaisemmin. Vanhempien mahdollisuuksia siirtyä tuettuun osa-aikatyöhön on parannettava. Lisätään joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi esimerkiksi työaikapankeilla sekä lisäämällä tietoa muiden muassa osittaisesta hoitovapaasta ja lyhennetystä työajasta, KD:n perhepaketissa esitetään.

– Osittaisen hoitovapaan mahdollisuus tulee laajentaa myös omaishoitotilanteisiin ja taata näin omaiselle oikeus järjestää työ paremmin omaishoitoon sopivaksi. Työntekijälle on tällä hetkellä oikeus saada viisi palkatonta työpäivää omaishoitovapaata vuodessa. Omaishoitovapaa pitää kuitenkin muuttaa Kela-korvattavaksi ja korvaustasoksi 80 % Ruotsin mallin mukaisesti, Essayah esittää.

KD:n perhepaketti kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999

 

On sairasta säästää terveydestä

Terveydenhuolto on ajautunut entistä pahempaan kriisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa rahoitusta ei hoidettu kuntoon ja uudistus toteutettiin hallinto edellä. Korjattavaa on paljon. Seuraavan hallituksen on paikattava sote-uudistuksen valuvikoja niin, että kaikki saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ajoissa, työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on hyvä olla työssään. KD on julkaissut oman esityksensä sote-järjestelmän ja hyvinvointialueiden rahoitusmallin ongelmien korjaamiseksi eli ns. soten korjaussarjan.

Kristillisdemokraattien lääkkeet terveempään Suomeen ovat peruspalveluihin panostaminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, nopea hoitoon pääsy ja riittävät henkilöstöresurssit. Hoitoa on saatava yhden luukun periaatteella niin, että asiakkaan tilannetta katsotaan kokonaisuutena. Potilastietojärjestelmien kehittäminen tukee näitä tavoitteita. Hoitojonojen purkamiseksi ja tuleviin hoitotarpeisiin vastaamiseksi julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toimivia yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Yksityisen hoidon kela-korvausjärjestelmän kautta parannetaan sote-palveluiden saatavuutta ja lyhennetään hoitojonoja; siksi järjestelmä on säilytettävä ja kehitettävä muun muassa maksukattoja yhdistämällä. Nykyiset erilliset maksukatot lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkoille ovat paljon sairas-taville kuormittavia ja byrokraattisia.

Hoitosuhteissa on lisättävä jatkuvuutta ja pysyvyyttä, jotka tutkitusti parantavat hoidon laatua, pienentävät terveydenhuollon palvelutarvetta ja -kustannuksia sekä lisäävät potilastyytyväisyyttä. Omalääkäri tai oma-hoitajajärjestelmästä hyötyvät eniten ne, jotka tarvitsevat paljon sote-palveluita. Tilanteet, joissa hoitosuosituksia yritetään täyttää riittämättömillä resursseilla, kuormittavat työntekijöitä kohtuuttomasti.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan on vastattava riittävillä resursseilla ja hyvällä johtamisella. Ala kärsii työn kroonisesta kuormittavuudesta. Lyhyen aikavälin ratkaisuna tarvitaan esimerkiksi veroporkkanoita eläkkeellä oleville hoitajille sekä riittävä määrä tukityöntekijöitä, jotta hoitajat voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. KD on esittänyt monilla hyvinvointialueilla ratkaisuksi myös päivityskoulutusta niille sote-alan koulutuksen saaneille, jotka ovat olleet muilla aloilla vaikkapa 10–15 vuotta, ja haluavat palata, mutta kynnys tuntuu korkealta. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta hyvä hoito ja tyytyväiset työtekijät voidaan varmistaa.

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen – Julkisen talouden kestävyysvaje on kroonistunut

Suomea on viime vuodet johdettu ajatuksella, että vaikeat päätökset voi jättää myöhemmäksi ja velkaa voi ottaa loputtomiin. Voimakkaan velkaantumisen voisi vielä jotenkin ymmärtää, jos Suomi olisi saatu tällä rahalla huippukuntoon, mutta valitettavasti koulutustasomme heikkenee, sote-sektori on vakavasti aliresursoitu, ja liikenneinfran korjausvelka kasvaa. Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella. Vakavinta on kuitenkin julkisen talouden kestävyysvajeen kroonistuminen, mikä kaventaa seuraavien hallitusten liikkumatilan olemattomiin.

Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. On palattava perusasioiden ja -arvojen äärelle. On kyse yrittäjyydestä ja työstä, hyvinvointipalveluista ja kasvusta, yhteisöllisyydestä ja toisistamme huolen pitämisestä.

Kristillisdemokraatit on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen. Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on siis ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin. Taloutta on ensi vaalikaudella sopeutettava vuosittain 0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja velkasuhteen taittamiseksi ja rakenteellisen alijäämän umpeen kuromiseksi on tehtävä realistinen suunnitelma kahdelle seuraavalle hallituskaudelle. Avain on kuitenkin kasvussa – ja kasvun perusta puolestaan on työ ja toimeliaisuus. Työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana. Työurien pidentäminen edellyttää panostuksia myös työhyvinvointiin.

Samaan aikaan kun joudumme varautumaan menokuriin, on välttämätöntä parantaa syrjäytymistä ehkäiseviä ja ihmisarvon kannalta tärkeitä palveluja. Olemme viime aikoina kauhistelleet nuorten, jopa lasten väkivallan tekoja ja jengiytymistä. Turvattomuutta aiheuttavaa pahuutta ei voida kuitenkaan hillitä ainoastaan lakeja tiukentamalla tai poliisien määrää lisäämällä. Lähimmäisen koskemattomuuden ja omaisuuden kunnioittaminen opitaan jo lapsena. Turvallisuus kasvaa perheissä. Perheet tarvitsevat tukea, ja vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa. Koulut ovat perheiden merkittävin kasvatuskumppani, ja sielläkin on perusasiat laitettava kuntoon. Ei voi olla niin, että hankkeet ja byrokratia työllistävät opettajia, jolloin ei ole enää aikaa oppilaiden kohtaamiseen.

On aika ottaa käyttöön järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä, tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille, tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia. On suunnanmuutoksen aika!

Essayah kannattaa syyperusteisen perusetuuden mallia – pohjaa KD:n kannustavaan perusturvaan

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kannattaa yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena.

Sosiaaliturvakomitea julkaisi tänään välimietinnön, joka lähtee lausuntokierrokselle. Essayah on ollut Kristillisdemokraattien edustajana komiteassa, joka aloitti työskentelynsä keväällä 2020.

Sosiaaliturvakomitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä ansioturva huomioiden.
– On tärkeää, että perusturvaetuus olisi jatkossakin syyperusteinen, tarveharkintainen ja vastikkeellinen etuus, ei mikään kansalaispalkka-malli. Perusturvaetuuden myöntämisen ehdot ja perusteet olisivat erilaiset riippuen elämäntilanteesta. Samoin on realistista arvioida, että yhteen perusturvaetuuteen esitetään vaiheittaista siirtymistä, Sari Essayah toteaa.

Essayah muistuttaa, että nyt työn pohjaksi parlamentaarisesti sovittu malli vastaa peruslähtökohdiltaan Kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan mallia, jonka puolue julkaisi jo edellisellä eduskuntakaudella.

– Suomessa on tulorekisterin ja verotuksen digitalisoinnin edettyä hyvät mahdollisuudet sosiaaliturvan yksinkertaistamisessa ja siten asiakkaiden elämäntilanteiden paremmassa ja reaaliaikaisessa huomioimisessa, ja toisaalta palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisessa. Sosiaaliturvan tulee olla ihmistä eri elämäntilanteissa tukevaa, mutta se ei saa olla passivoivaa, saati kannustinloukkuja sisältävää. Siksi KD:n kannustava perusturva antaa hyvät eväät myös jatkovalmisteluun.

– Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää ja yksinkertaistaa vaiheittain etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa sekä helpottaa siirtymistä etuudelta toiselle, samoin etuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä valmistellaan säilyttäen nykyisen sosiaalivakuutuksen periaatteet.

– Komitea linjasi lisäksi lukuisia selvitys-, lainvalmistelu- ja kehittämishankkeita tulevalle hallitukselle käynnistettäväksi. Onkin erittäin tärkeää, että Sosiaaliturvakomitean työ saa jatkoa. Se on tulevan hallituksen vastuulla, samoin uudistuksen jatkoselvitykset ja toimeenpanon edistäminen, Essayah muistuttaa.

 

Lisätietoja: Sari Essayah p. 0400 252 999

 

 

 

KD haastaa nykymenon järjettömyyden eduskuntavaalikampanjallaan: ”Suomen suunnan on muututtava”

Kristillisdemokraatit lähtee eduskuntavaaleihin tunnuslauseella ”Järjen ääni”.
KD:n puheenjohtaja Sari Essayah korosti, että kevään eduskuntavaalit ratkaisevat Suomen suunnan – periikö nouseva sukupolvi kestävällä pohjalla olevan maan.

– Suomalaisen yhteiskunnan uudistaminen ei voi odottaa. Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. On palattava perusasioiden ja -arvojen äärelle.

– Ikävä kyllä, järjettömyyksiä yhteiskunnassamme riittää. KD on järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia. KD on järjen ääni, kun uutisia katsoessa mielessä pyörivät sanat ”ei mitään järkeä”, Essayah totesi.

Kristillisdemokraattien mielestä järjen äänellä on nyt käyttöä erityisesti talouden, hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden varmistamisessa.

Essayah sanoi, että KD on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen.
– Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin.

– Velkasuhteen taittamiseksi ja rakenteellisen alijäämän umpeen kuromiseksi on tehtävä realistinen suunnitelma kahdelle seuraavalle hallituskaudelle. Avain on kuitenkin kasvussa – työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana.

Essayah muistutti, että KD:lla on sosiaaliturvan uudistamiseksi oma Kannustava perusturva -malli, johon suuntaan haluamme sosiaaliturvaamme uudistaa meneillään olevassa Sotu-komitean työssä.

– Työmarkkinoita on uskallettava uudistaa, ansiosidonnainen ulotettava kaikille työssäoloehdon täyttäville. Kannatamme myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. KD esittää maltillisia ansiotuloveron alennuksia pieni- ja keskituloisille eläkeläiset mukaan lukien ostovoiman vahvistamiseksi inflaation laukatessa.

– Hallitus on yrittänyt ratkaista ongelmat mitoituksilla ja kriteereillä, mutta niistä ei ole hyötyä, jos ei ole rahaa ja tekijöitä – siksi sote-uudistuksen valuviat on korjattava pikimmiten ja panostettava perustasoon, ennalta ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen KD:n sote:n korjaussarjan mukaisesti. Kela-korvausten leikkaus pitää perua, ja yksityinen sektori ottaa mukaan hoitojonojen purkuun.
– Perheet tarvitsevat tukea, ja vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa. Siksi eri hoitomuotoja on tuettava yhdenvertaisesti.

KD korostaa, että kotimainen ruoan- ja energiantuotanto on turvallisuuskysymys.
– Markkinat on saatava kuntoon ja tuottajalle kohtuullinen korvaus. Nykyinen hallitus ei ole pystynyt tarvittavia lakimuutoksia tekemään, eikä se myöskään ole kuunnellut herkällä korvalla viljelijöiden ahdinkoa kustannuskriisissä.
– Riippuvuutta venäläisestä fossiilienergiasta ei pidä vaihtaa riippuvuuteen sähköverkkojen häiriöttömästä toiminnasta, tuulen voimakkuudesta ja kiinalaisesta teknologiasta. Tarvitsemme tuottajamaksun, jolla säätövoima ja kestävät verkot varmistetaan, Essayah sanoi.

Kristillisdemokraatit korostaa, että yhteiskunnan kriittiset toiminnot ja turvallisuuden kannalta keskeiset alueet on aina pidettävä Suomessa omissa käsissä.
– Järjen ääntä tarvitaan myös EU-pöytiin. Esitykset EU:n tulonsiirroista, yhteisvelasta ja toimivallan laajentamisesta on torjuttava. Sen sijaan muuttunut maailmanpoliittinen tilanne ja rajat ylittävät kriisit korostavat eurooppalaisen yhteistyön merkitystä. On keskityttävä asioihin, joista on kaikille lisäarvoa; sisämarkkinat toimiviksi ja turvallisuusyhteistyö tiiviiksi. Kansallisesti huolehdimme omasta tontistamme varmistamalla puolustusmäärärahojen 2 % BKT-osuuden.

 

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Elsi Juupaluoman mukaan tässä ajassa moni järkipolitiikan ja perusarvojen kannattaja etsii poliittista kotia.
– KD on Sari Essayah’n johdolla järjen ääni. Tervetuloa äänestämään tulevissa eduskuntavaaleissa Kristillisdemokraateissa, jos kaipaat päätöksiin suunnanmuutosta ja järjen käyttöä!

– Suomen suunta on käännettävä. Monessa asiassa vauhti on mennyt järjen edelle. On panostettava perusasioihin: työn tekemisen on oltava aina kannattavaa, hoitoon on päästävä, kun siihen on tarve ja Suomi on pidettävä omissa käsissä, Juupaluoma kiteyttää puolueen päätavoitteita.

– Meillä on vahva kampanja ja visio. KD on vaihtoehto vastuuttomuudelle ja linjattomuudelle. KD:n kannat ja arvot pitää, Juupaluoma sanoo.

 

Kristillisdemokraateilla ehdokaslistat ovat lähes täynnä kaikissa vaalipiireissä. KD on vaaliliitossa Helsingissä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Lapissa.

– KD:lla tulee olemaan kattavat listat eri taustaisia ja osaamisen omaavia ehdokkaita, varmasti vahva sote-osaaminen näkyy, mutta myös vahva ymmärrys taloudesta ja kriisinkestävyydestä, Juupaluoma sanoo.

Hyvän nosteen ja vaaliliittojen myötä KD tavoittelee kansanedustajamäärän tuntuvaa nostamista 8-10 paikkaan.

 

Yhteys:
Sari Essayah p. 0400 252 999
Elsi Juupaluoma p. 050 432 5924