Ajankohtaista

RSS

Valitse järjen ääni!

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Voimakkaan velkaantumisen voisi vielä jotenkin ymmärtää, jos Suomi olisi saatu tällä rahalla huippukuntoon, mutta valitettavasti koulutustasomme heikkenee, sote-sektori on vakavasti aliresursoitu, ja liikenneinfran korjausvelka kasvaa. Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella.

KD on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen. Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on siis ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin. Työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana. Työurien pidentäminen edellyttää panostuksia myös työhyvinvointiin.

Samaan aikaan kun joudumme varautumaan menokuriin, on välttämätöntä parantaa syrjäytymistä ehkäiseviä ja ihmisarvon kannalta tärkeitä palveluja. Olemme viime aikoina kauhistelleet nuorten, jopa lasten väkivallan tekoja ja jengiytymistä. Turvattomuutta aiheuttavaa pahuutta ei voida kuitenkaan hillitä ainoastaan lakeja tiukentamalla tai poliisien määrää lisäämällä.

Lähimmäisen koskemattomuuden ja omaisuuden kunnioittaminen opitaan jo lapsena. Turvallisuus kasvaa perheissä. Perheet tarvitsevat tukea, ja vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa.

Koulut ovat perheiden merkittävin kasvatuskumppani, ja sielläkin on perusasiat laitettava kuntoon. Ei voi olla niin, että
hankkeet ja byrokratia työllistävät opettajia, jolloin ei ole enää aikaa oppilaiden kohtaamiseen.

On aika ottaa käyttöön järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä, tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille, tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia. On suunnanmuutoksen aika!

Olisi rehellistä kertoa, että leikkaukset terveydenhuoltoon karsivat erityisesti maaseudun palveluita kovalla kädellä

Terveydenhuolto on ajautunut entistä pahempaan kriisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa rahoitusta ei hoidettu kuntoon ja uudistus toteutettiin hallinto edellä.

Korjattavaa on paljon. Seuraavan hallituksen on paikattava sote-uudistuksen valuvikoja niin, että kaikki saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ajoissa, työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on hyvä olla työssään.

KD on julkaissut oman esityksensä sote-järjestelmän ja hyvinvointialueiden rahoitusmallin ongelmien korjaamiseksi eli ns. soten korjaussarjan. Taidamme olla puolueista edelleen ainut, joka on julkaissut oman esityksensä.

Joidenkin puolueiden pelkkien leikkauslistojen esittely sotesta ei vakuuta, ainakin olisi rehellisempää kertoa, että silloin palveluverkkoa karsitaan kovalla kädellä, ja arvatenkin harvemman asutuksen Suomesta.

Kristillisdemokraattien lääkkeet terveempään Suomeen ovat peruspalveluihin panostaminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, nopea hoitoon pääsy ja riittävät henkilöstöresurssit. Hoitoa on saatava yhden luukun periaatteella niin, että asiakkaan tilannetta katsotaan kokonaisuutena. Potilastietojärjestelmien kehittäminen tukee näitä tavoitteita.

Hoitojonojen purkamiseksi ja tuleviin hoitotarpeisiin vastaamiseksi julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toimivia yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Yksityisen hoidon Kela-korvausjärjestelmän kautta parannetaan sote-palveluiden saatavuutta ja lyhennetään hoitojonoja; siksi järjestelmä on säilytettävä ja kehitettävä muun muassa maksukattoja yhdistämällä.

Nykyiset erilliset maksukatot lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkoille ovat paljon sairastaville kuormittavia ja byrokraattisia. Hoitosuhteissa on lisättävä jatkuvuutta ja pysyvyyttä, jotka tutkitusti parantavat hoidon laatua, pienentävät terveydenhuollon palvelutarvetta ja -kustannuksia sekä lisäävät potilastyytyväisyyttä. Omalääkäri tai omahoitajajärjestelmästä hyötyvät eniten ne, jotka tarvitsevat paljon sote-palveluita.

Tilanteet, joissa hoitosuosituksia yritetään täyttää riittämättömillä resursseilla, kuormittavat työntekijöitä kohtuuttomasti. Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan on vastattava riittävillä resursseilla ja hyvällä johtamisella. Ala kärsii työn kroonisesta kuormittavuudesta. Lyhyen aikavälin ratkaisuna tarvitaan esimerkiksi veroporkkanoita eläkkeellä oleville hoitajille sekä riittävä määrä tukityöntekijöitä, jotta hoitajat voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

KD on esittänyt monilla hyvinvointialueilla ratkaisuksi myös päivityskoulutusta niille sote-alan koulutuksen saaneille, jotka ovat olleet muilla aloilla vaikkapa 10–15 vuotta, ja haluavat palata, mutta kynnys tuntuu korkealta.

Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta hyvä hoito ja tyytyväiset työtekijät voidaan varmistaa.

Essayah: ”Huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja pahoinvointi kasvaa – huutava tarve pitkäjänteiselle perhepolitiikalle”

– Tarve pitkäjänteiselle perhepolitiikalle ja perhemyönteiselle ilmapiirille on ollut pitkään jo huutava. Useat puheenvuorot ovat jopa lapsi- ja perhevihamielisiä. Kuitenkin huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja toisaalta lasten ja nuorten pahoinvointi kasvaa. Samalla perheiden huolta lisää nousevat arjen kustannukset, totesi KD:n perhepakettia esitellyt KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

KD:n tuore perhepaketissa esitetään lukuisia perheiden hyvinvointia ja toimeentuloa vahvistavia ratkaisuja.

– Näin voidaan lisätä perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja mahdollistaa lapsihaaveiden toteuttaminen. Suunnanmuutos syntyvyyden roimaan laskuun ja perheiden aseman parantamiseen yhteiskunnassa vaatii käännettä monella saralla.

Kristillisdemokraatit vaativat joustoa ja valinnanvapautta hoitoratkaisuihin.

– Lastenhoidon ratkaisujen pitää saada olla perheen omia päätöksiä. Yhteiskunnan on tarjottava vaihtoehtoja ja tuettava eri hoitomuotoja tasavertaisemmin. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -velvollisuus, jota yhteiskunnan on toimillaan tuettava. Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä muun muassa kehittämällä kotihoidontuen joustavuutta ja ottamalla käyttöön ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen lapsikohtainen hoitoraha tai palveluseteli, jota voi käyttää perheen valitsemaan hoitopalveluun.

–  Työelämässä tarvitaan joustoja, jotka mahdollistavat työn tai opiskelun ja perheen yhteensovittamisen. Perhe-etuuksia on kehitettävä kohti vakuutuspohjaista järjestelmää, johon yhteiskunta ja työmarkkinat osallistuvat, jotta kustannukset jakautuvat tasaisemmin. Vanhempien mahdollisuuksia siirtyä tuettuun osa-aikatyöhön on parannettava. Lisätään joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi esimerkiksi työaikapankeilla sekä lisäämällä tietoa muiden muassa osittaisesta hoitovapaasta ja lyhennetystä työajasta, KD:n perhepaketissa esitetään.

– Osittaisen hoitovapaan mahdollisuus tulee laajentaa myös omaishoitotilanteisiin ja taata näin omaiselle oikeus järjestää työ paremmin omaishoitoon sopivaksi. Työntekijälle on tällä hetkellä oikeus saada viisi palkatonta työpäivää omaishoitovapaata vuodessa. Omaishoitovapaa pitää kuitenkin muuttaa Kela-korvattavaksi ja korvaustasoksi 80 % Ruotsin mallin mukaisesti, Essayah esittää.

KD:n perhepaketti kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999

 

On sairasta säästää terveydestä

Terveydenhuolto on ajautunut entistä pahempaan kriisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa rahoitusta ei hoidettu kuntoon ja uudistus toteutettiin hallinto edellä. Korjattavaa on paljon. Seuraavan hallituksen on paikattava sote-uudistuksen valuvikoja niin, että kaikki saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ajoissa, työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on hyvä olla työssään. KD on julkaissut oman esityksensä sote-järjestelmän ja hyvinvointialueiden rahoitusmallin ongelmien korjaamiseksi eli ns. soten korjaussarjan.

Kristillisdemokraattien lääkkeet terveempään Suomeen ovat peruspalveluihin panostaminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, nopea hoitoon pääsy ja riittävät henkilöstöresurssit. Hoitoa on saatava yhden luukun periaatteella niin, että asiakkaan tilannetta katsotaan kokonaisuutena. Potilastietojärjestelmien kehittäminen tukee näitä tavoitteita. Hoitojonojen purkamiseksi ja tuleviin hoitotarpeisiin vastaamiseksi julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toimivia yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Yksityisen hoidon kela-korvausjärjestelmän kautta parannetaan sote-palveluiden saatavuutta ja lyhennetään hoitojonoja; siksi järjestelmä on säilytettävä ja kehitettävä muun muassa maksukattoja yhdistämällä. Nykyiset erilliset maksukatot lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkoille ovat paljon sairas-taville kuormittavia ja byrokraattisia.

Hoitosuhteissa on lisättävä jatkuvuutta ja pysyvyyttä, jotka tutkitusti parantavat hoidon laatua, pienentävät terveydenhuollon palvelutarvetta ja -kustannuksia sekä lisäävät potilastyytyväisyyttä. Omalääkäri tai oma-hoitajajärjestelmästä hyötyvät eniten ne, jotka tarvitsevat paljon sote-palveluita. Tilanteet, joissa hoitosuosituksia yritetään täyttää riittämättömillä resursseilla, kuormittavat työntekijöitä kohtuuttomasti.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan on vastattava riittävillä resursseilla ja hyvällä johtamisella. Ala kärsii työn kroonisesta kuormittavuudesta. Lyhyen aikavälin ratkaisuna tarvitaan esimerkiksi veroporkkanoita eläkkeellä oleville hoitajille sekä riittävä määrä tukityöntekijöitä, jotta hoitajat voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. KD on esittänyt monilla hyvinvointialueilla ratkaisuksi myös päivityskoulutusta niille sote-alan koulutuksen saaneille, jotka ovat olleet muilla aloilla vaikkapa 10–15 vuotta, ja haluavat palata, mutta kynnys tuntuu korkealta. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta hyvä hoito ja tyytyväiset työtekijät voidaan varmistaa.

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen – Julkisen talouden kestävyysvaje on kroonistunut

Suomea on viime vuodet johdettu ajatuksella, että vaikeat päätökset voi jättää myöhemmäksi ja velkaa voi ottaa loputtomiin. Voimakkaan velkaantumisen voisi vielä jotenkin ymmärtää, jos Suomi olisi saatu tällä rahalla huippukuntoon, mutta valitettavasti koulutustasomme heikkenee, sote-sektori on vakavasti aliresursoitu, ja liikenneinfran korjausvelka kasvaa. Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella. Vakavinta on kuitenkin julkisen talouden kestävyysvajeen kroonistuminen, mikä kaventaa seuraavien hallitusten liikkumatilan olemattomiin.

Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. On palattava perusasioiden ja -arvojen äärelle. On kyse yrittäjyydestä ja työstä, hyvinvointipalveluista ja kasvusta, yhteisöllisyydestä ja toisistamme huolen pitämisestä.

Kristillisdemokraatit on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen. Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on siis ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin. Taloutta on ensi vaalikaudella sopeutettava vuosittain 0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja velkasuhteen taittamiseksi ja rakenteellisen alijäämän umpeen kuromiseksi on tehtävä realistinen suunnitelma kahdelle seuraavalle hallituskaudelle. Avain on kuitenkin kasvussa – ja kasvun perusta puolestaan on työ ja toimeliaisuus. Työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana. Työurien pidentäminen edellyttää panostuksia myös työhyvinvointiin.

Samaan aikaan kun joudumme varautumaan menokuriin, on välttämätöntä parantaa syrjäytymistä ehkäiseviä ja ihmisarvon kannalta tärkeitä palveluja. Olemme viime aikoina kauhistelleet nuorten, jopa lasten väkivallan tekoja ja jengiytymistä. Turvattomuutta aiheuttavaa pahuutta ei voida kuitenkaan hillitä ainoastaan lakeja tiukentamalla tai poliisien määrää lisäämällä. Lähimmäisen koskemattomuuden ja omaisuuden kunnioittaminen opitaan jo lapsena. Turvallisuus kasvaa perheissä. Perheet tarvitsevat tukea, ja vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa. Koulut ovat perheiden merkittävin kasvatuskumppani, ja sielläkin on perusasiat laitettava kuntoon. Ei voi olla niin, että hankkeet ja byrokratia työllistävät opettajia, jolloin ei ole enää aikaa oppilaiden kohtaamiseen.

On aika ottaa käyttöön järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä, tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille, tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia. On suunnanmuutoksen aika!

Essayah kannattaa syyperusteisen perusetuuden mallia – pohjaa KD:n kannustavaan perusturvaan

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kannattaa yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena.

Sosiaaliturvakomitea julkaisi tänään välimietinnön, joka lähtee lausuntokierrokselle. Essayah on ollut Kristillisdemokraattien edustajana komiteassa, joka aloitti työskentelynsä keväällä 2020.

Sosiaaliturvakomitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä ansioturva huomioiden.
– On tärkeää, että perusturvaetuus olisi jatkossakin syyperusteinen, tarveharkintainen ja vastikkeellinen etuus, ei mikään kansalaispalkka-malli. Perusturvaetuuden myöntämisen ehdot ja perusteet olisivat erilaiset riippuen elämäntilanteesta. Samoin on realistista arvioida, että yhteen perusturvaetuuteen esitetään vaiheittaista siirtymistä, Sari Essayah toteaa.

Essayah muistuttaa, että nyt työn pohjaksi parlamentaarisesti sovittu malli vastaa peruslähtökohdiltaan Kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan mallia, jonka puolue julkaisi jo edellisellä eduskuntakaudella.

– Suomessa on tulorekisterin ja verotuksen digitalisoinnin edettyä hyvät mahdollisuudet sosiaaliturvan yksinkertaistamisessa ja siten asiakkaiden elämäntilanteiden paremmassa ja reaaliaikaisessa huomioimisessa, ja toisaalta palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisessa. Sosiaaliturvan tulee olla ihmistä eri elämäntilanteissa tukevaa, mutta se ei saa olla passivoivaa, saati kannustinloukkuja sisältävää. Siksi KD:n kannustava perusturva antaa hyvät eväät myös jatkovalmisteluun.

– Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää ja yksinkertaistaa vaiheittain etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa sekä helpottaa siirtymistä etuudelta toiselle, samoin etuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä valmistellaan säilyttäen nykyisen sosiaalivakuutuksen periaatteet.

– Komitea linjasi lisäksi lukuisia selvitys-, lainvalmistelu- ja kehittämishankkeita tulevalle hallitukselle käynnistettäväksi. Onkin erittäin tärkeää, että Sosiaaliturvakomitean työ saa jatkoa. Se on tulevan hallituksen vastuulla, samoin uudistuksen jatkoselvitykset ja toimeenpanon edistäminen, Essayah muistuttaa.

 

Lisätietoja: Sari Essayah p. 0400 252 999

 

 

 

KD haastaa nykymenon järjettömyyden eduskuntavaalikampanjallaan: ”Suomen suunnan on muututtava”

Kristillisdemokraatit lähtee eduskuntavaaleihin tunnuslauseella ”Järjen ääni”.
KD:n puheenjohtaja Sari Essayah korosti, että kevään eduskuntavaalit ratkaisevat Suomen suunnan – periikö nouseva sukupolvi kestävällä pohjalla olevan maan.

– Suomalaisen yhteiskunnan uudistaminen ei voi odottaa. Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. On palattava perusasioiden ja -arvojen äärelle.

– Ikävä kyllä, järjettömyyksiä yhteiskunnassamme riittää. KD on järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia. KD on järjen ääni, kun uutisia katsoessa mielessä pyörivät sanat ”ei mitään järkeä”, Essayah totesi.

Kristillisdemokraattien mielestä järjen äänellä on nyt käyttöä erityisesti talouden, hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden varmistamisessa.

Essayah sanoi, että KD on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen.
– Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin.

– Velkasuhteen taittamiseksi ja rakenteellisen alijäämän umpeen kuromiseksi on tehtävä realistinen suunnitelma kahdelle seuraavalle hallituskaudelle. Avain on kuitenkin kasvussa – työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana.

Essayah muistutti, että KD:lla on sosiaaliturvan uudistamiseksi oma Kannustava perusturva -malli, johon suuntaan haluamme sosiaaliturvaamme uudistaa meneillään olevassa Sotu-komitean työssä.

– Työmarkkinoita on uskallettava uudistaa, ansiosidonnainen ulotettava kaikille työssäoloehdon täyttäville. Kannatamme myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. KD esittää maltillisia ansiotuloveron alennuksia pieni- ja keskituloisille eläkeläiset mukaan lukien ostovoiman vahvistamiseksi inflaation laukatessa.

– Hallitus on yrittänyt ratkaista ongelmat mitoituksilla ja kriteereillä, mutta niistä ei ole hyötyä, jos ei ole rahaa ja tekijöitä – siksi sote-uudistuksen valuviat on korjattava pikimmiten ja panostettava perustasoon, ennalta ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen KD:n sote:n korjaussarjan mukaisesti. Kela-korvausten leikkaus pitää perua, ja yksityinen sektori ottaa mukaan hoitojonojen purkuun.
– Perheet tarvitsevat tukea, ja vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa. Siksi eri hoitomuotoja on tuettava yhdenvertaisesti.

KD korostaa, että kotimainen ruoan- ja energiantuotanto on turvallisuuskysymys.
– Markkinat on saatava kuntoon ja tuottajalle kohtuullinen korvaus. Nykyinen hallitus ei ole pystynyt tarvittavia lakimuutoksia tekemään, eikä se myöskään ole kuunnellut herkällä korvalla viljelijöiden ahdinkoa kustannuskriisissä.
– Riippuvuutta venäläisestä fossiilienergiasta ei pidä vaihtaa riippuvuuteen sähköverkkojen häiriöttömästä toiminnasta, tuulen voimakkuudesta ja kiinalaisesta teknologiasta. Tarvitsemme tuottajamaksun, jolla säätövoima ja kestävät verkot varmistetaan, Essayah sanoi.

Kristillisdemokraatit korostaa, että yhteiskunnan kriittiset toiminnot ja turvallisuuden kannalta keskeiset alueet on aina pidettävä Suomessa omissa käsissä.
– Järjen ääntä tarvitaan myös EU-pöytiin. Esitykset EU:n tulonsiirroista, yhteisvelasta ja toimivallan laajentamisesta on torjuttava. Sen sijaan muuttunut maailmanpoliittinen tilanne ja rajat ylittävät kriisit korostavat eurooppalaisen yhteistyön merkitystä. On keskityttävä asioihin, joista on kaikille lisäarvoa; sisämarkkinat toimiviksi ja turvallisuusyhteistyö tiiviiksi. Kansallisesti huolehdimme omasta tontistamme varmistamalla puolustusmäärärahojen 2 % BKT-osuuden.

 

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Elsi Juupaluoman mukaan tässä ajassa moni järkipolitiikan ja perusarvojen kannattaja etsii poliittista kotia.
– KD on Sari Essayah’n johdolla järjen ääni. Tervetuloa äänestämään tulevissa eduskuntavaaleissa Kristillisdemokraateissa, jos kaipaat päätöksiin suunnanmuutosta ja järjen käyttöä!

– Suomen suunta on käännettävä. Monessa asiassa vauhti on mennyt järjen edelle. On panostettava perusasioihin: työn tekemisen on oltava aina kannattavaa, hoitoon on päästävä, kun siihen on tarve ja Suomi on pidettävä omissa käsissä, Juupaluoma kiteyttää puolueen päätavoitteita.

– Meillä on vahva kampanja ja visio. KD on vaihtoehto vastuuttomuudelle ja linjattomuudelle. KD:n kannat ja arvot pitää, Juupaluoma sanoo.

 

Kristillisdemokraateilla ehdokaslistat ovat lähes täynnä kaikissa vaalipiireissä. KD on vaaliliitossa Helsingissä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Lapissa.

– KD:lla tulee olemaan kattavat listat eri taustaisia ja osaamisen omaavia ehdokkaita, varmasti vahva sote-osaaminen näkyy, mutta myös vahva ymmärrys taloudesta ja kriisinkestävyydestä, Juupaluoma sanoo.

Hyvän nosteen ja vaaliliittojen myötä KD tavoittelee kansanedustajamäärän tuntuvaa nostamista 8-10 paikkaan.

 

Yhteys:
Sari Essayah p. 0400 252 999
Elsi Juupaluoma p. 050 432 5924

Essayah translain käsittelystä: Maalaisjärki jää puoluekentässä marginaaliin

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kritisoi hallituspuolueita huonosta lainvalmistelusta ns. translain kohdalla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään mietinnön valmiiksi.

 • Tämän lakiesityksen käsittely osoittaa selkeästi, että puoluekenttä on muuttunut pysyvästi. Kokoomus ja suurelta osin myös Keskusta ovat irtautuneet maalaisjärjen käytöstä, toteaa Sari Essayah.
 • Kokoomuksen neuvottelemat muutokset eivät poista esityksen ilmeisiä ongelmia ja ristiriitaisuuksia, jotka ovat jääneet aivan liian vähälle keskustelulle.

 

Essayah on huolissaan, että uusi laki sukupuolen vahvistamisesta potentiaalisesti heikentää sukupuoliristiriidasta kärsivien nuorten mahdollisuuksia saada asianmukaista hoitoa.

 • Pidän mahdollisena, että lain seurauksena sukupuoliristiriidasta kärsivälle asianmukaisen psykiatrisen hoidon sijaan voidaan helppona ratkaisuna tarjota sukupuolen ”vahvistamista”. Tämän lähestymistavan yleistymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien keskuudessa on jo viitteitä. Etenkin nuoria saatetaan kannustaa uuteen sukupuoli-identiteettiin selvittämättä, millaisia mielenterveyden haasteita nuorella mahdollisesti on. Tämä ei ole hyvää hoitoa, vaan pahimmillaan kyse on heitteille jätöstä.
 • Olisi ollut erittäin tärkeää, että myös juridisen sukupuolen vaihtamiseen sisältyisi vastedeskin terveydenhuollon ammattilaisen kohtaaminen, toteaa Sari Essayah.

 

Uudella lailla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja esimerkiksi väestötietoihin.

 

 • Lain tultua voimaan olemme ensi kertaa tilanteessa, missä väestötietoihin tallennetaan tietoa ihmisen subjektiivisesta identiteettikokemuksesta. Aivan ensimmäinen kysymys on, mitä hyötyä tällaisen tiedon säilyttämisestä ylipäänsä on ja mihin sitä tarvitaan, ihmettelee Sari Essayah.
 • Muitakaan tietoja ihmisen identiteeteistä ei väestötiedoissa säilytetä. Suomessa jokainen saa ilmentää omaa sukupuoltaan haluamallaan tavalla – tämä kuuluu itsestään selvästi ilmaisunvapauden piiriin.
 • Tiedolla biologisesta sukupuolesta sen sijaan on merkitystä monissa lääketieteelliseen hoitoon liittyvissä tilanteissa. Tieto on joka tapauksessa välttämätöntä säilyttää terveydenhuollon tietojärjestelmissä, Essayah muistuttaa.

Essayah ihmettelee myös hallituksen esitysten sisäistä ristiriitaa. Eduskunta hyväksyi joulukuussa rikoslain muutoksen, jolla sukupuoleen kohdistuvasta vaikuttimesta tehdään mahdollinen rangaistuksen koventamisperuste.

 • Yhdessä laissa sukupuolen merkitystä korostetaan ja toisaalta hallituspuolueet ja Kokoomus eivät edes tiedä, mitä käsite sukupuoli tarkoittaa.
 • Näin keskeisen lainsäädännön ja arkielämän käsitteen irtauttaminen biologian ja fysiologian todellisuudesta on niin perustavanlaatuinen, että lakiesitys olisi ansainnut paljon syvällisemmän vaikutustenarvion, toteaa Essayah.

 

 

Tiedustelut:

Sari Essayah 0400 252 999

 

Essayah Seinäjoella: Lunastuslakia muutettava – sähkövoimalinjoilla metsämaa viedään pilkkahintaan

Seinäjoella vieraillut Kristillisdemokraattinen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah vaatii muutoksia lunastuslakiin, koska hänen mukaansa verkkoyhtiöt pakkolunastavat nyt pilkkahintaan metsäomaisuutta voimalinjojen alta. Tuulivoimabuumin seurauksena Suomeen rakennetaan tuhansia kilometrejä uutta voimalinjaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Voimassa oleva lunastuslaki mahdollistaa tuhansien metsänomistajien sähkölinjojen alle jäävän maan lunastamisen pilkkahintaan. Kaadettavista puista maksetaan toki markkinahinta, mutta maapohjan lunastuskorvauksen taso on pilkantekoa. Tyypillisimmillään kertakorvaus on muutama sata euroa hehtaarilta, joka ei vastaa edes keskimääräistä metsämaan vuosituottoa.

 

– Lunastuslaki mahdollistaa kantaverkon lisäksi lunastuksen myös kaupallisille toimijoille, jotka tekevät isoa liiketoimintaa. Kulutus on pääosin Etelä-Suomessa, mutta tuotanto maakunnissa, jonne myös rakentamisen haitat jäävät. Kun verkon vahvistamisesta hyötyvät tuulivoimayhtiöt ovat ulkomaalaisomistuksessa ja voitot sähköntuotannosta valuvat sinne, on maansa pakkolunastuksissa pilkkahintaan menettävien metsänomistajien tilanne kohtuuton, Essayah totesi.

 

Hän pitää kummallisena sitä, ettei lunastuslakiin ei tehty hallituksen valmistelussa korvausperusteita koskevia muutoksia, vaikka niiden tarve tuli ilmi jo lausuntokierroksella.
– Sitä vastoi Ruotsi on uudistanut lain korvaussäännökset. Siellä pakkolunastuslain nojalla suoritetaan korvausta 25 % yli lunastettavan omaisuuden  markkina-arvosta. Tällä haluttiin vahventaa omaisuudensuojaa tilanteessa, jossa pakkolunastuksia tehdään yhä enenevästi kaupallista hyödyntämistä varten.

 

Essayah vaatii, että Suomen tulee seurata Ruotsin esimerkkiä ja korottaa korvaustasoa.
– Rahoitus tähän on saatavissa Kristillisdemokraattien jo vaihtoehtobudjetissaan esittämän tuottajamaksun kautta, jolla mm. tuulivoimantuottajat vastuutetaan maksamaan osuutensa verkkoyhteyksien ja tarvittavan säätövoiman rakentamisesta.
– Tuottajamaksu on puolestaan käytössä Tanskassa varmistamaan energiantuotantoketjun oikeudenmukainen tuottojen ja kustannusten jakautuminen, Essayah muistuttaa.

***

Sari Essayah ja myös puolueen varapuheenjohtaja Peter Östman ovat mukana lauantaina 14.1. kello 11.30-13 Pohjanmaan KD:n kampanja-avauksessa Seinäjoella Hyllykallion Prisman pihalla. Paikalla on alueen jo aiemmin nimettyjä ja lauantaina julkistettavia eduskuntavaaliehdokkaita. KD-teltalla on makkaratarjoilu.

 

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999

 

Sari Essayah: Hedelmiä ja kasviksia verotettava vähemmän

Elintarvikkeiden hintojen noustessa suomalaiset ostavat yhä vähemmän terveellisiä kasviksia ja hedelmiä. Elintarvikkeiden verotus Suomessa on korkea verrattuna muihin EU-maihin. Erityisen kipeästi terveellisten kasvisten ja vihannesten hinnan nousu iskee pienituloisten ja vähävaraisten lapsiperheiden kukkaroon.

 

 • Kristillisdemokraatit on esittänyt kasvisten ja hedelmien arvonlisäveron laskemista 14 prosentista 10 prosentin verokantaan. KD:n aiemminkin esittämä alv-ale keventäisi osaltaan ruokakassin hintaa ja helpottaisi ruuanhinnan historiallisesta noususta kärsiviä kuluttajia. Toki verotuksella voidaan ohjata kuluttajien valintoja myös kohti terveellisempiä ja kestävämpiä valintoja, Essayah toteaa.

 

 • Hevi-tuotteiden hintojen alentaminen ei johtaisi merkittävään verotuottojen alentumiseen, mutta lisäisi terveellisten tuoreiden vihannesten ja hedelmien kysyntää. Veronkevennyksestä hyötyisivät myös kotimaiset tuottajat kysynnän lisääntyessä. Uudistuksella olisi näin ollen myös positiivisia kansantaloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia, Essayah sanoo.

 

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999