EU heikentää suomalaista kuluttajansuojaa

EU:ssa valmisteilla oleva kuluttajansuojan uudistus on tyyppiesimerkki lainsäädännön harmonisoinnin nurjasta puolesta. Kun pyritään yhtenäistämään jäsenvaltioiden kirjavaa tasoa mm. palveluiden kohdalla, tarkoittaa se lähes poikkeuksetta heikennyksiä pohjoismaiseen tasoon. Toteutuessaan tämäkin kuluttajansuojadirektiivi romuttaisi suomalaisen korkean kuluttajansuojan.

Direktiiviehdotuksessa esimerkiksi kulutustavaroiden osalta myyjän virhevastuu loppuisi kahden vuoden kuluttua tuotteen ostopäivästä eikä hän sen jälkeen olisi vastuussa tuotteen kestävyydestä. Muutos nykyiseen olisi merkittävä. Käytännössä se merkitsisi sitä, että esimerkiksi jääkaapit, pakastimet, pesukoneet ja televisiot kannattaa rakentaa tulevaisuudessa vain kaksi vuotta kestäviksi, jonka jälkeen niitä ei korjata vaan vian ilmetessä on ostettava uusi. Kestävän kehityksen periaatteet ovat EU:ssa siis vain komissaarien juhlapuheita varten, kun teollisuuden etuja ajetaan kuluttajien kustannuksella.

Suomalaisen kuluttajansuojalain mukaan myös aikaisemmat myyntiportaat, kuten valmistaja ja maahantuoja, ovat vastuussa virheestä suoraan kuluttajalle. Direktiiviehdotuksen mukaan virheestä vastaa vain myyjä, joten ankealta näyttää pk-yrittäjänkin tulevaisuus. Kuluttajansuojalaissa peruuttamisoikeus koskee myös sanoma- ja aikakauslehtien puhelinmyyntiä ja verkkohuutokaupassa tehtyjä sopimuksia. Direktiiviehdotuksen mukaan peruuttamisoikeutta ei näissä tilanteissa ole. Puhelinmyyjien armoilla jo nyt olevista vanhuksista tehdään siis täysin lainsuojattomia.

Tässä vasta muutamia esimerkkejä kaavailluista muutoksista, joilla suomalaisen kuluttajan asemaan heikennetään. Kaikkein ratkaisevin heikennys direktiivissä on kuitenkin siirtyminen täysharmonisointiin minimisäädöksien sijaan. Kuluttajakomissaari Meglena Kuneva on esittänyt direktiivin maksimiharmonisointia, jolloin kansallisvaltiolla ei olisi enää mahdollisuutta pitää yllä nykyiseen tapaan korkeampaa kuluttajansuojan tasoa. Tämä olisi suomalaisen korkeamman kuluttajansuojan romutus.

Suomen liittyessä Euroopan Unioniin oli monella taholla huolena, että maamme korkea kuluttajansuoja on vaarassa kun lainsäädäntöjä harmonisoidaan jäsenvaltiossa. Nyt tämä on karulla tavalla käymässä toteen.