Pientä EU-tottelemattomuutta

Suomi on yleensä kunnostautunut EU-säännösten pilkuntarkkana toimeenpanijana ja oikeana mallioppilaana. Nyt on pientä tervettä tottelemattomuutta ilmassa, kun aiomme aloittaa kesäkuun eurovaalien tulospalvelun EU-vaalisäännösten vastaisesti heti äänestyspaikkojen sulkeuduttua eli meille totutusti klo 20:stä lähtien.

Aikaerosta johtuen useimmat muut aloittavat tuloksen kerronnan vasta klo 23. Suomi siis kertoo ennakkoäänensä siinä vaiheessa, kun vaalipaikat vielä muualla ovat auki. Tällä tuskin on järisyttävää vaikutusta muiden maiden tuloksiin. Vaikea kuvitella, että vaikkapa meidän RKP:n tappio aiheuttaisi muutoksen belgialaisen äänestäjän käyttäytymiseen hänen rientäessään uurnille äänioikeuttaan käyttämään.

Oikeusministeriö perustelee Suomen harvinaista EU-kapinointia sillä, että tulosten laskenta ja niiden julkistaminen ovat osa vaalien toimittamista ja vaikuttavat myös siihen, miten kiinnostavina vaaleja pidetään. Meillä myös tiedotusvälineet aiheuttavat oman paineensa; vaalien tulokset on totuttu lukemaan heti seuraavan päivän lehdestä tarkkoine analyyseineen.

Suomalaiseen vaali-iltaan kuuluu nopea tuloksen julkistus ja ajantasaiset analyysit – näistä kannattaa pitää kiinni sanoivat EU-säännökset mitä hyvänsä.