Valiokunnassa tuki yrittäjäkuljettajille

Olen tyytyväinen yrittäjäkuljettajien asian positiiviseen etenemiseen työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa Emplossa. Asia on suomalaisen kuljetusyrittäjyyden ja yleisemminkin yrittäjyyden kannalta ensiarvoisen merkittävä. Itse olen koko ajan lähtökohtaisesti ollut sitä mieltä, että kokonaistyöaikaa ei voi rajoittaa itsenäisten yrittäjien osalta.

Liikenneturvallisuus on jo taattu kaikkia eli myös yrittäjäkuljettajia koskevalla EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksella ja niiden noudattamista tulee Suomessakin valvoa tehokkaasti. Sen sijaan olisi mahdotonta valvoa yrittäjien työ- tai vapaa-aikaa tuon ajan ulkopuolella. Kun ajo on ohitse, olisi hankalaa, jos rekan nuppia ei saisi siivota, kuormakirjoja täyttää tai tarjouksia laittaa maailmalle. Kenellä itse ajavalla yrittäjällä olisi vara palkata näihin hommiin ulkopuolinen.

Mikäli yrittäjäkuljettajien työaikaa olisi lähdetty rajoittamaan, olisi se avannut arvaamattomat näkymät yrittäjien työajan sääntelyyn muutoinkin, mikä olisi ollut vastoin koko yrittäjyyden käsitettä.

Äänestykseen liittyi dramatiikkaa: sähköinen järjestelmä petti ja jouduttiin perinteiseen kädennostoäänestykseen. Ensimmäisessä äänestyksessä oli liikaa väkeä, kun kaikki varaedustajatkin nostelivat käsiään ja mentiin uusintaan. Lopulta asia ratkesi mahdollisimman pienellä erolla eli yhdellä äänellä 25-24. Näin asia eteni pienyrittäjien edun ja koko Suomen kuljetuselinkeinon toiveiden mukaisesti. Hyvä alku valiokuntatyölle!