EU:n oltava tinkimätön ihmisoikeuksista Turkin jäsenyysneuvotteluissa

Eilen oli suuria vaikeuksia päästä kotiin, kun raju ukkonen ja rankkasade oli saanut Kraainemin kylän tekolammen tulvimaan yli äyräiden. Paikallinen palokunta, poliisi ja tiesulut saivat tilanteen näyttämään paljon dramaattisemmelta kuin se olikaan.

Tänään päivän aluksi Suomen EPP-delegaatio järjesti aamiaisinfon Brysselissä työskenteleville suomalaistoimittajille. Kävimme tilaisuudessa läpi ajankohtaisia asioita, kuten komission muodostamiseen liittyviä kysymyksiä ja valiokunta-asioita. Mainitsin tilaisuudessa myös eilen komissiolle jättämästäni kirjallisesta kysymyksestä koskien uskonnonvapaustilannetta Turkissa.

EU-jäsenyydestä neuvottelevan Turkin tulee pikaisesti parantaa ihmisoikeustilannetta maassaan. Unionin tinkimättömiin vaatimuksiin tulee kuulua, että kaikki vähemmistöjen syrjintä on lopetettava ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on noudatettava.

Turkissa 6.10. vieraillut pääministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi lehtitietojen mukaan olevansa vakuuttunut siitä, että Turkki täyttää siltä vaaditut uudistukset pyrkiessään EU:n jäsenmaaksi. Lausunto tuntuu hyvin optimistiselta.

Ihmisoikeuskysymyksissä Turkilla on paljon parannettavaa. Esimerkiksi Turkin ortodoksisen kirkon kokemukset ovat erittäin huonoja. Turkin on nostettava omaisuudensuoja länsimaiselle tasolle. Laittomasti haltuun otettu omaisuus, kuten kirkot, on palautettava. Pappiskoulutus tulee sallia. Kristittyjen tulee saada pysyviä viisumeita ilman syrjintää.

Mikäli ihmisoikeudet Turkissa eivät pikaisesti parane, vaarantuu entisestään Turkin kehittyminen länsimaiset mitat täyttäväksi oikeusvaltioksi ja on edelleen mahdotonta ajatella Turkin jäsenyyttä Euroopan Unionissa. Olenkin juuri jättänyt komissiolle kysymyksen koskien erityisesti ortodoksisen kirkon asemaa ja kristittyjen kokemaa syrjintää Turkissa.

Kristittyinä takaamme muslimeille uskonnonvapauden EU:n alueella. Vastaavasti muslimienemmistöisten maiden on taattava kristityille vähemmistöille uskonnonvapaus ja sallittava kristittyjen myös vapaasti julistaa uskonsa perusteita.

Mikäli Turkista kehittyy aito oikeusvaltio, jossa vähemmistöjen ihmisoikeudet ovat turvatut, sillä olisi merkittävä vaikutus muuhun muslimimaailmaan. Turkin on nyt valittava tiensä.