Uskonnonvapaus valinkauhassa

(Kirjoitus on julkaistu Uusi tie ja Ristin voitto -lehtien mielipidepalstoilla 19.11.2009)

Uutinen Britaniasta kertoi, että kristityt hotellinomistajat saivat syytteen ”uskonnollisesti loukkaavasta” järjestysrikkomuksesta puolustaessaan uskoaan asiakkaalleen ja kritisoidessaan islamia. Mielestäni tämä on hälyttävä esimerkki siitä, mihin voidaan  ajautua.

Monikulttuurisessa maailmassa on väistämätöntä, että eri uskontoihin ja kulttuureihin kuuluvien mielipiteet aika-ajoin eroavat toisistaan. Joskus toisen omasta mielipiteestäni olennaisesti poikkeava kanta saattaa jopa häiritä. Viime viikkoina on keskusteltu tästä rajanvedosta, kun suomalainen Italiassa asuva maahanmuuttaja on käräjöinyt saadakseen krusifiksit pois italialaisten koululuokkien seiniltä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kehotti Italiaa poistamaan kouluista krusifiksit. Ratkaisu on kuitenkin erikoinen ns. positiivisen uskonnonvapauden näkäkulmasta. Jos valtaosa luokasta koostuu katolisista oppilaista, joille krusifiksi on tärkeä symboli, miksi heidän uskonnonvapausoikeuksistaan ei kanneta huolta? Länsimaista kulttuuria, sivistystä ja yhteiskuntaelämää on mahdotonta ymmärtää ilman ymmärrystä kristinuskosta. Tässäkin  mielessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu on huolestuttava ja heijastaa pyrkimystä kieltää kristillinen kulttuuritausta osana maanosamme perinteitä.Uskonnonvapauden periaatteet eivät saa koskea vain ateisteja, vaan myös uskovia.

Tämän lisäksi  EU:ssa  parasta aikaa käsittelyssä oleva yhdenvertaisuusdirektiivi saattaisi  sellaisenaan toteutuessaan olennaisesti rajoittaa oikeutta toimia omantunnon mukaisesti mm. kaupallisessa toiminnassa. Kyseistä direktiiviä valmisteltaessa ei ole  edes kuultu kirkkokuntia eikä uskonnollisia järjestöjä.

Olen huolissani siitä, että suvaitsevaisuuden nimissä yhä enenevin määrin pyritään rajoittamaan ihmisten oikeutta toimia omantuntonsa mukaisesti jokapäiväisessä elämässään. Onko liikaa toivottu, että kristitty puuseppä voisi kieltäytyä ottamasta vastaan buddhalaistemppelin rakentamista koskevaa toimeksiantoa? Niille, joille uskonasiat ovat todella tärkeitä, usko  kun  vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin, eikä vain elämän ”hengelliseen sektoriin”.

Sari Essayah Europarlamentaarikko (KD)