Essayah edellyttää läpinäkyvyyttä EU-rahojen käytölle Lähi-Idässä

Europarlamentaarikko Sari Essayah muistutti, että Israelin hallituksessa valmisteilla olevan kansalaisjärjestöjen rahoitusta koskevan lakiehdotuksen periaatteena on, että ulkomaisten hallitusten järjestöille antaman rahoituksen pitäisi olla täysin läpinäkyvää. Hän piti esitystä hyvänä. Asiasta keskusteltiin keskiviikkona 8.9. Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa.

– Onko meillä ongelmia läpinäkyvyyden kanssa – toivottavasti ei? Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa on olemassa järjestöjen rahoitusta, sen läpinäkyvyyttä sekä poliittisten puolueiden rahoitusta koskeva lainsäädäntö.

Essayah totesi, että esimerkiksi Suomessa hyväksyttiin äskettäin lakiehdotus poliittisten puolueiden rahoittamisesta. Sen tarkoituksena on estää kaikki ulkomainen rahoitus Euroopan sisarpuolueita lukuun ottamatta.
– Emme halua antaa ulkomaisille tahoille mahdollisuutta ”ostaa” vaikutusvaltaa Suomen politiikassa. Politiikkoina olisimme erittäin yllättyneitä, jos toinen Euroopan jäsenvaltio aloittaisi kansallisten järjestöjemme poliittisten kampanjoiden rahoituksen. Vähintään haluisimme tietää rahan alkuperäisen lähteen ja mahdollisen motiivin.

Essayah muistutti, että äskettäin Herzliyassa pitämässään puheessaan Lähi-Idän kvartetin lähettiläs Tony Blair nosti esille tämän Euroopassa yleisen kaksinaismoralistisen asenteen Israelia kohtaan: ”älä aseta sellaisia vaatimuksia Israelin hallitukselle, joita et voisi kuvitella asettavasi omalle maallesi”, Blair neuvoi.
– Euroopan parlamentin tulisi ennemmin tukea Israelin lainsäätäjiä läpinäkyvyyden edistämisessä eikä sekaantua tai hyökätä väärin syytöksin demokraattista lainsäädäntöprosessia kohtaan.
– Olemmeko täysin tietoisia siitä, että EU:n rahoittamien järjestöjen projektit eivät aina edistä rauhaa, vaan pikemminkin toimivat yhteistä ymmärrystä vastaan ja luovat epäluottamusta sekä vihamielisyyttä Israelin ja Palestiinan välille, Essayah kyseli.
Hänen mielestään Israelin hallituksen lainsäädäntöehdotus on tärkeä myös eurooppalaisille veronmaksajille, ”jotta saamme tietää miten rahamme tällä alueella käytetään”.