Essayah: Postipalvelujen avaaminen kilpailulle ongelmallista harvaan asutuilla alueilla

Kysymys postipalveluiden avaamisesta kilpailulle on nostattanut monissa jäsenmaissa huolia palveluiden saatavuuden ja laadun säilymisestä.Asiasta keskusteltiin europarlamentissa torstaina 9.9.

Sari Essayah totesi puheenvuorossaan, että esimerkiksi Suomen kaltaisessa pinta-alaltaan suuressa, mutta harvaan asutussa maassa on vaarana, että kilpailu kiinnostaa ainoastaan tiheämmin asutuilla kaupunkialueilla, joista poimitaan taloudellinen hyöty. Sen sijaan kannattamattomien harvaan asuttujen alueiden postinjakelun kustannukset jätetään yhteiskunnalle. Haja-asutusalueen jakelu on keskimäärin neljä kertaa kalliimpaa kuin taajamien. Ääripäissä ero on jopa kymmenkertainen.

– Palvelutaso pyritään direktiivissä turvaamaan yleispalveluvelvoitteen haltijalle asetetuilla velvoitteilla. Haluaisin kuitenkin kuulla komission edustajan näkemyksen siihen, miten kilpailu voi olla aitoa ja tasavertaista, jos yleispalveluvelvoitteen haltijan laatu- ja palvelutasovaatimukset ovat merkittävästi kilpailijoita tiukemmat? Ja ennen kaikkea, millä tavoin on tarkoitus kattaa yleispalvelun tarjoamista aiheutuvat kustannukset?

– Direktiivissä esitetään vaihtoehtoja, joista yksinkertaisin on tappiollisen toiminnan rahoittaminen verovaroista. Tätä ei voine pitää nykyisessä julkisten talouksien tilassa järkevänä. Suomessa tilanteesta uhkaa tulla suorastaan absurdi. Kannattavan valtionyhtiön noin sadan miljoonan euron vuosittainen voitto vaihdettaisiin lähes samaa suuruusluokkaa edustaviin valtion budjettimenoihin, jotta muutama yritys pääsee tekemään voittoa kaupunkien kannattavista markkinoista. Tätä voi olla vaikea selittää veronmaksajille.

Essayah tiedusteli komissaarilta lisäksi, mahdollistaako direktiivi kansallisesti määräämään esimerkiksi postitoimintamaksun, jolla kaikilta alan toimijoilta voitaisiin kerätä varat tasapuolisesti palvelujen turvaamiseksi myös kannattamattomilla alueilla.