Essayah maksuviivästysdirektiivistä: Sopimusvapaus yritysten välillä on syytä säilyttää

Pienet yritykset kärsivät usein maksuviivästysten aiheuttamista talousvaikeuksista ja nykyisessä taloustilanteessa maksujen viivästyminen voi merkitä jopa pienen tavara- tai palvelutoimittajan konkurssia likviditeettikriisin takia. Euroopan parlamentti on yli vuoden ajan vaatinut maksuajoille nykyistä tiukempia ja selvempiä määräyksiä ja asettaisi maksuille yleisen 30 päivän takarajan. Asiasta keskusteltiin Strasbourgin täysistunnossa 19.10.

Europarlamentaarikko Sari Essayah (kd) kommentoi asiaa puheenvuorossaan:

– Neuvoston kanssa on nyt päästy sopimukseen maksuviivästysdirektiivin päivittämisestä, joka asettaisi elinkeinonharjoittajien välisille ja julkisyhteisöjen maksuille yleisen 30 päivän takarajan. Kuitenkin mielestäni on tärkeää tunnistaa myös yleinen sopimusvapaus yritysten välisissä liiketoimissa, ja siksi pidän hyvänä sitä, että yritysten välisissä liiketoimissa maksuaikaa voidaan pidentää 60 päivään, jos se on molempien osapuolten näkemys.

– Julkisille viranomaisille mahdollisuudet maksuajan pidennykseen ovat tiukemmat. Etenkin julkisen hallinnon maksuviivästykset ovat muodostuneet suureksi ongelmaksi osassa EU-maissa. Esimerkiksi Kreikassa keskimääräinen maksuaika on saattanut venähtää jopa 165 päivään, Espanjassa 138:aan ja Italiassa 128 päivään. Tähän on nyt tulossa muutos, kuten kreikkalainen kollega totesi.

Essayah totesi puheessaan, että maksuviivästysten takia rahoitusyhtiöt ovat päässeet hyötymään sillä yritykset ovat pakon edessä myyneet omat maksusaatavansa rahoitusyhtiöille, jotta ne voisivat nopeuttaa saataviensa kiertoa. Nämä rahoituspalvelut maksavat ja lähtökohtaisesti yrityksellä on oikeus saada saatavansa velalliselta ilman välikäsiä ja lisäkustannuksia.

– Päätetty viivästyskorko viitekorko +8 % on hyväksyttävä, mutta 40 euron minimiperintäkulu saattaa muodostua kohtuuttomaksi pienien, esimerkiksi toistuvien toimitusten suhteen. On muistettava, että viivästyskulun tulee olla määrältään kohtuullinen eli sidottu velkojalle tosiasiallisesti aiheutuneisiin kohtuullisiin kustannuksiin. Näistä reunahuomautuksista huolimatta maksuviivästysdirektiivistä on varmasti eniten hyötyä juuri niille pienille ja keskisuurille yrityksille.