Koko eduskunta mukaan EU:n taloushallintopaketin käsittelyyn

Ex-pääministeri Paavo Lipponen esitti lauantaina, että EU:n taloushallintopaketissa koko eduskunnan on tultava kuulluksi. Tuen ehdottomasti Lipposen näkemystä. Kuten hän totesi, talousuudistus on suurin muutos EU:n talouspolitiikassa sitten Maastrichin sopimuksen.

Pääministerin tulee antaa selvitys koko eduskunnalle. Vain tällä tavalla eduskunta voi tulla kuulluksi ja käydä aiheesta asianmukaisen keskustelun täysistunnossa. Suomen tilanne on sikäli vielä erikoinen, että istuva hallitus sitouttaa päätöksillään myös vaalien jälkeisen hallituksen, vaikka asioiden käsittely EU-tasolla on kesken. Tulevat eduskuntavaalit ovat myös Suomen EU-politiikan linjavaalit, mitä esimerkiksi viime viikon äänestys EU-jäsenyyden kirjaamisesta perustuslakiin jo ennakoi.

Taloushallintopaketissa on selkeästi jäsenvaltioiden talouspoliittista päätäntävaltaa rikkovia esityksiä, kuten makrotalouden indikaattoreiden seurantaan liittyvän ohjeistuksen sanktiointi. Komissiolle ehdotettu toimivalta indikaattoreiden valinnassa ja tunnuslukujen arvioinnissa pitää sisällään poliittisia valintoja, joiden tulisi kuulua jäsenvaltioiden budjettipolitiikan piiriin. Esityksessä olisi tullut pitäytyä pelkästään voimassa olevan vakaus- ja kasvusopimuksen tehostamiseen ja tiukempaan valvontaan.