Essayah: Suomen romanistrategiasta mallia EU:lle

Europarlamentaarikko Sari Essayah totesi Euroopan parlamentin antavan vahvan ohjauksen komission romanistrategian valmistelulle. Hän korosti, että päävastuu strategian toteuttamisesta on kuitenkin jäsenmailla, joiden omia toimia EU-tason strategian tulisi täydentää ja tukea. Essayah totesi Suomen olevan valmis tarjoamaan omaa kansallista romanistrategiaansa valmistelijoille.

Euroopan parlamentti käsitteli 8.3. päätöslauselmaa komission suunnittelemasta EU:n yhteisestä romaniväestön osallistamista koskevasta strategiasta. Päätöslauselmassa komissiota pyydetään tulevassa strategiassa määrittämään EU-tason vähimmäisstandardit koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja terveydenhoidon painopistealueilla. Parlamentti kehottaa komission kiinnittävän huomiota myös parempaan perusoikeuksien suojeluun ja tehokkaampaan EU-varojen käyttöön.

Essayah korosti, että tulevan strategian tulee rakentua kokonaisvaltaiselle ja konkreettiselle lähestymistavalle sekä komission jäsenvaltioiden ja erityisesti romanijärjestöjen väliselle yhteistyölle.
– Oma kotimaani Suomi on ollut valmis tarjoamaanoman kansallisen romanistrategiansa yhteiseen käyttöön. On myös ensiarvoisen tärkeää, että romanien tulee voida osallistua ja tosiasiallisesti vaikuttaa heidän asemansa parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun. Heistä ei saa tulla ylhäältä johdetun politiikan kohteita.

Essayah muistutti myös, että onnistunut työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja tehokasta seurantaa.
– Lyhytjänteinen, projektiluonteinen romanien sosio-ekonomisen aseman parantaminen ei sekään tuota rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia, minkä vuoksi romanipolitiikan toimeenpano on kytkettävä vahvasti eri elämänaloilla tehtävään kansalliseen kehittämiseen. Samoin erilaiset EU:n rahoitusjärjestelmät tulee sitoa vahvasti vertaisarviointimenettelyihin. Komissiolle haluan vielä jättää sen idean, että romanipolitiikan seuranta, siihenkin olisi saatava pysyvä seurantajärjestelmä. Meidän tulisi kehittää romaniasioiden toimenpanoon jäsenvaltioiden seurantajärjestelmä, joka olisi pysyvä rakenteeltaan.

Komissio antaa 5.4.2011 romanistrategian, josta keskustellaan ja 19.5.2011 hyväksytään puheenjohtajan päätelmät työllisyys-, sosiaali- ja kuluttajaneuvoston kokouksessa.