Essayah korosti innovaatioiden merkitystä taloudelle

– Innovaatiot ovat talouden ja työllisyyden kehittymisen kannalta aivan ratkaisevan tärkeitä nyt, kun Eurooppa etsii tietä ulos talouskriisistä, europarlamentaarikko Sari Essayah korosti Strasbourgin täysistunnossa 11.5. pitämässään puheessa.
T&K-investoinneilla on taipumus supistua talouskriisin aikana, vaikka on osoitettu, että ne yritykset ja jäsenvaltiot, jotka investoivat eniten näinä aikoina, saavat suurimman suhteellisen edun markkinoilla ja toipuivat myöskin nopeimmin lamasta.
– Siksi jäsenvaltioille on äärimmäisen tärkeää täyttää EU:n 2020-strategian tavoite ja suunnata BKT:sta vähintään 3 % T&K-panostuksiin.

EP:n työllisyysvaliokunta korostaa Essayahin laatimassa lausunnossa, että innovointipolitiikkaa olisi tarkasteltava laajasti, ei ainoastaan teknisenä innovointina vaan myös aikaisempaa enemmän sosiaalisena ja palveluihin liittyvänä innovointina, joka auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita mm. ikääntymisen ja terveydenhoidon haasteita, samoin ympäristön, ilmaston ja energiatehokkuuden muutoksia.

– Suurin osa innovoinnin mahdollistavista aloitteista on peräisin yritysmaailmasta, minkä vuoksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Toisaalta yliopistoissa tehtyjä tutkimustuloksia hyödynnetään EU:ssa kaupallisesti vähän tai liian hitaasti. Siksi tarvitsemme yritys- ja yliopistomaailman linkittäviä yrityshautomoita, joiden tehtävänä on edistää tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä.
Työllisyysvaliokunta pitää aivan keskeisenä eurooppalaisen tutkimusalueen luomista, jolla tulisi poistaa tutkijoiden liikkuvuuden esteet ja on luotava edistyksellinen eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri ja siten estettävä aivovuotoa Euroopasta muualle. Pikemminkin Euroopan tulisi olla alue, joka houkuttelee tutkijoita muualta Eurooppaan.