Essayah omantunnonvapauden peruskirjan julkistamisessa: ”Lainsäädännön turvattava terveydenhuoltohenkilöstön omantunnonvapaus”

Monet tieteelliset tutkimukset ja raportit osoittavat, että mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on maailmassa nykyisin monin tavoin uhattu tai laiminlyöty. Siitä on tullut kiistellyin ja torjutuin osa ihmisoikeuksia.
– Myös Euroopassa on tällä saralla paljon tehtävää. Globalisaation edetessä uudenlaiset kysymykset ja haasteet nousevat esiin, totesi europarlamentaarikko Sari Essayah (KD/EPP), kun Yleismaailmallinen omantunnonvapauden peruskirja julkistettiin tänään hänen emännöimässään tilaisuudessa Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Peruskirjan tarkoituksena on vahvistaa ja tukea Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen 18. artiklaa koskien mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta. Sen on laatinut ja julkaissut laaja ryhmä eri taustoista lähtöisin olevia tieteen ja kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka ovat sitoutuneet edistämään eri tavoin ajattelevien ihmisten oikeuksia omaan vakaumukseensa ja uskontoonsa. Yksi peruskirjan allekirjoittajista on YK:n uskonnon- ja uskonvapautta käsittelevä erityisraportoija Heiner Bielefeldt, joka oli myös läsnä tilaisuudessa. http://www.charterofconscience.org/

Ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tunnetussa Pohjolassakin on epäkohtia omantunnonkysymyksissä. Esimerkkinä Essayah mainitsi terveydenhoitohenkilöstön omantunnonvapauden puutteet.

– Lääkäreillä myös Suomessa ja Ruotsissa pitää olla oikeus valita, osallistuuko raskaudenkeskeytykseen vai ei, aivan kuten muissa EU-maissa. Tähän meitä patistaa myös Euroopan neuvosto, Essayah muistuttaa ja vaatii pikaisia toimia hoitohenkilökunnan omantunnonvapauden turvaamiseksi hallitusohjelman mukaisesti.

EN:n päätöslauselmassa todetaan, että hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään sanktioita tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Neuvoston jäsenmaiden tulee kehittää säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden. (Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma 1763/2010).

Kataisen hallituksen ohjelmassa luvataan selvittää, ”onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtäviin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuolloin huolehdittaisiin”.

Tilaisuuden kuvia täällä