Essayah pettyi parlamentin äänestykseen ”two-packista” – ”Tietäisi lisää varainsiirtoa kriisimaille”

Euroopan parlamentti hyväksyi 13.6. ns. ”two-pack” – lainsäädäntöesitykset. Kyseessä oli kaksi talousvaliokunnan mietintöä, joiden laatijoina olivat Jean-Paul Gauzès (EPP, Ranska) ja Elisa Ferreira (S&D, Portugali). Esitykset toteutuessaan laajentavat komission valtuuksia valvoa jäsenmaiden budjetteja.
– Äänestin loppuäänestyksessä Ferrairan mietintöä vastaan, koska EPP-ryhmän kannattamat keskeiset muutokset valiokunnan enemmistön kantaan eivät tulleet täysistunnossa hyväksytyiksi, totesi Sari Essayah (KD, EPP).

Gauzèsin mietintö hyväksyttiin äänin 471 puolesta, 97 vastaan, 78 tyhjää. Ja Ferreiran mietintö äänin 501 puolesta, 138 vastaan 36 tyhjää.
Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa moni äänesti loppuäänestyksessä tyhjää, eikä sen perusteella syntynyt riittävää valtuutusta kolmikantaneuvottelujen aloittamiseksi neuvoston ja komission kanssa. Siksi vasta täysistuntoäänestys antoi neuvottelumandaatin.

– Uskon ja toivon, että pisimmälle viedyt esitykset kaatuvat neuvotteluissa neuvoston kanssa, koska monien jäsenmaiden on niitä mahdoton hyväksyä, sanoo Essayah.

Parlamentin kannanotossa hyväksytyksi tuli EPP-ryhmän vastustuksesta huolimatta velanpurkuun tarkoitettu Euroopan velanhoitorahasto, jonne jokaisen euromaan olisi viiden vuoden siirtymävaiheen aikana siirrettävä se osa velastaan, joka ylittää 60 prosenttia sen BKT:stä. Tällä hetkellä kaikkien euromaiden yhteinen velkasumma on noin 2,3 biljoonaa euroa, mikä pitäisi lyhentää pois 25 vuoden aikana.
– Nekin jäsenmaat, joilla velkaa on vähemmän kuin 60% joutuisivat takaamaan rahastoa. Korkotaso olisi nykyistä alempi asiansa heikosti hoitaneiden maiden hyväksi, mutta yhteisrahasto nostaisi korkoja taloutensa paremmin hoitaneissa maissa, selvittää Essayah.

EPP-ryhmä pyrki torjumaan myös eurobondien käyttöönoton, mutta jäi äänestyksessä tappiolle. Myöskään ei kyetty torjumaan esitystä uudesta rahastosta, jolla tuettaisiin kasvuhankkeita 1 %:lla bkt:sta eli noin 140 miljardilla eurolla vuodessa.
-Tuo rahasto tietäisi lisää varainsiirtoa EU:n sisällä asiansa paremmin hoitaneilta mailta taloutensa huonommin hoitaneille maille, toteaa Essayah.

Parlamentti esittää myös, että euroalueen jäsenvaltioilta edellytetään uusien ”riippumattomien” finanssipoliittisten neuvostojen perustamista.
– Esitin jo valiokunnassa myös tästä kohdasta tarkistuksen, että velvoitteesta luovuttaisiin, kertoo Sari Essayah.