”Uskonto pois lukujärjestyksestä” -lööppi-journalistiikan lyhyt oppimäärä

Maanantai-aamuna saimme kuulla ja lukea netistä YLE uutisten pääotsikkona – yllätys, yllätys – ei juhannuksen hukkuneiden lukumäärää, vaan kuinka tulevat opettajat haluavat uskonnon pois lukujärjestyksistä ja korvaisivat sen elämänkatsomustiedolla. Opettajiksi opiskelevat näkivät lisäksi tärkeänä lisätä lukujärjestyksiin elämänhallintaa ja vuorovaikutusta. YLEn uutinen vielä tarkensi kyselytutkimuksesta käyvän ilmi, että vajaa neljännes yhdistäisi matemaattis-luonnontieteelliset aineet yhdeksi kokonaisuudeksi ja joka kymmenes vastaajista olisi valmis poistamaan pakkoruotsin peruskouluista.

Merkittäviä ”statementtejä” jotka pohjustivat uutista hallituksen sisällä vaikeaksi tiedetyn perusopetuksen tuntijakouudistuksen viimeistelystä. Jonkun rintamalinja tuntui siis saavan aamun uutisesta kaivattua tukea näkemykselleen. Eikä miltä tahansa taholta, vaan suoraan tulevilta kansansivistäjiltä ja pisa-huippujen tekijöiltä, opettajaopiskelijoilta itseltään.

Mutta hetkinen, jotakin tästä kyselyssä nyt uupuu. Missä ovat kyselyn tutkimustiedot – siis tutkimusajankohta, perusjoukko, otos, otantamenetelmä, mahdollinen virhemarginaali – perustietoa, jokaisen merkittävän uutisoinnin ansaitsevasta kyselystä. Ja eivätkös opettajankoulutuslaitoksilta suurin osa opiskelijoista ole jo kesälaitumilla?

Näiden kysymysten kirvoittamana alkoi lisätietojen tivaaminen YLEltä. Loppu onkin sitten joko tilastotieteen tai journalistiikan irvikuvaa, näkökulman painotuksesta riippuen. YLEn antamien tietojen perusteella kysely oli lähetetty ”ainejärjestöille” ja siihen osallistui 38 opiskelijaa!! Siis luit oikein: useiden tuhansien opettajaksi opiskelevien näkemykset niitattiin kiinni 38 vastauksen pohjalta.

Tilastotieteessä kai edelleenkin korostetaan sitä, että tarkasteltaessa tuloksia kokonaistasolla, suppeampi kohderyhmän edellyttää aina riittävän laajaa otosta. Tilastotieteellisesti ”välttävästä” otoksesta johdettu vajaan neljänneksen näkemys matemaattisluonnontieteellisten aineiden yhdistämisestä tarkoittaa siis noin 8 opiskelijaa ja pakkoruotsin poistamista kannattava ”joka kymmenes” kolmea opiskelijaa. Uutisoinnissa lainatut kommentit kielivät avoimista kysymyksistä, joissa tulkinnalle jää vielä osuutensa.

No, pääasia ”Uskonto pois lukujärjestyksestä”-lööppi saatiin tehtyä ja kyseistä linjaa vahvistettua, joten eiköhän siinä julkisen palvelun velvoite taas täytetty – seuraavaa tutkimustarvetta odotellessa.