Essayah: Suomen Palestiina-linjaus YK:n yleiskokoukseen vastuuton

Europarlamentaarikko Sari Essayah´n (kd) mielestä Suomen hallituksen tämänpäiväinen päätös tukea YK:n yleiskokouksessa palestiinalaisten hakemusta statuksen nostamisesta tarkkailija-asemasta tarkkailijavaltioksi on tässä tilanteessa väärä. Päätös ei vastaa Kristillisdemokraattien linjaa.

– Viime aikojen tapahtumat terroristijärjestön Hamasin hallitsemassa Gazassa eivät kerro siitä, että Palestiinaa kyettäisiin hallinnoimaan luotettavasti ja alueen turvallisuudesta huolehtien. Edellytyksenä kestävälle rauhalle sekä Israelin ja palestiinalaisten välisen luottamuksen kasvamiselle on se, että osapuolet solmivat rauhan ja sen ehdot keskenään. Monet EU-maat tunnustavat nämä tosiseikat; valitettavasti ei Suomi.

– Suomen linja Palestiinalaisten tukemisesta ilman Israelin ja palestiinalaisten keskinäistä sopimusta tuskin nopeuttaa suoriin rauhanneuvotteluihin palaamista. Suomi ei voi olettaa, että Lähi-idän konfliktin kärjistyminen vältettäisiin tukemalla vahvasti toista osapuolta. Kauaskatseisempaa olisi pidättäytyä äänestämästä ja kannustaa palestiinalaisia palaamaan neuvottelupöytään Israelin kanssa.

Essayah´n mielestä neutraali kanta voisi myös osaltaan nostaa Suomen ja suomalaisten uskottavuutta kansainvälisenä rauhanvälittäjänä myös Lähi-idän konflikteissa, joita tulevaisuudessakin – ikävä kyllä – varmasti on tiedossa.