Euroopan parlamentti vaatii veroparatiiseja kuriin

 ”Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta meni veronkierron, aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien torjuntaesityksissään komissiota pitemmälle”, totesi europarlamentaarikko Sari Essayah (kd, EPP) eduskunnan ja valtiovarainministeriön seminaarissa tänään.

Essayah kertoi kansainväliselle seminaariväelle EU-parlamentin talousvaliokunnan viime viikon päätöksistä paneelissa, johon osallistuivat komissaari Algirdas Semeta, OECD:n veroasioiden johtaja Pascal Saint-Amans, Tshekin veroministeri Ladislav Mincic ja Norjan valtiovarainministeri Roger Schjerva.

”Veroasiat kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan, mutta verorikosten ylittäessä maiden rajat tarvitaan lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä. Valiokuntamme mielestä kunkin jäsenmaan veroviranomaisille tulee antaa riittävästi resursseja, jotta ne pystyvät huolehtimaan tehtävistään”, kertoi Essayah.

”Ajamme tiukempia seuraamuksia, eli jäsenmaiden viranomaisten tulisi ottaa pois toimiluvat finanssilaitoksilta, jotka avustavat veropetoksissa. Yrityksiltä, jotka rikkovat verolakeja, tulisi evätä valtionavut ja kieltää osallistuminen julkisiin hankintoihin, tiivisti Sari Essayah.

Rahanpesun vastaista direktiiviä olisi täydennettävä julkisilla valtiollisilla rekistereillä yritysten ja säätiöiden todellisesta omistuspohjasta.

”Valiokuntamme mielestä ylikansallisten yhtiöiden tulisi raportoida siitä, millaista taloudellista toimintaa niillä on ollut ja kuinka paljon veroja ne ovat maksaneet kussakin maassa, jossa ne toimivat, mukaan lukien veroparatiisit.”

Talousvaliokunta vaatii komissiota määrittelemään uudelleen, mikä maa on nk. veroparatiisi. Mustalle listalle joutuneisiin maihin olisi kohdennettava yhtenäisiä kansainvälisiä painostustoimia.

”Me Euroopan parlamentin jäsenet tuemme vahvasti komission ja OECD:n esityksiä toimista veropetoksia, verojen pakoilua, aggressiivista verosuunnittelua ja veroparatiiseja vastaan. Pallo on nyt jäsenmailla näiden toimien täytäntöön panemisessa”, haastoi Sari Essayah.