Essayah: Kasvu- ja vakaussopimukselta viedään uskottavuutta

Europarlamentaarikko Sari Essayah’n (KD, EPP) mukaan EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen uskottavuus on heikentymässä komission ristiriitaisten viestien vuoksi.

”Vastikään hyväksyttiin kiristykset kasvu- ja vakaussopimukseen ns. sixpack-lainsäädännössä, mutta nyt komissio maakohtaisissa suosituksissaan antaa isoille jäsenmaille Ranskalle, Espanjalle ja Hollannille luvan rikkoa sovittua 3 % budjettialijäämän rajaa vielä vuoden tai kaksi.”

Essayah muistuttaa, että nykyisen talouskriisin lähtölaukaus annettiin vuosina 2003-2004, kun Ranskalle ja Saksalle annettiin lupa ylittää budjettialijäämän 3 % raja. Sen jälkeen muissakin maissa tulkittiin, ettei kasvu- ja vakaussopimus olekaan sitova.

”Mielestäni isoille jäsenmaille ei pidä antaa erivapauksia yhdessä sovituista säädöksistä. On vaarallista viedä uskottavuutta kasvu- ja vakaussopimukselta. Vastikään on sovittu esimerkiksi siitä, että 20 vuoden aikana jäsenmaat alentavat velkaisuustasonsa 60 prosenttiin bkt:sta.”

”Tähän ei päästä, jos livetään ylivelkaantumisen sallivaan suuntaan, kun muutoinkin tavoitteen saavuttamiseen tarvittaisiin erittäin nopeaa talouskasvua. Herää kysymys, onko säädöstä alun perinkään ollut tarkoitus noudattaa, vai onko se laadittu vain lisäämään uskottavuutta. Nykyinen kenties pitkäänkin jatkuva hidas kasvu tarkoittaa, että budjettien tulee olla vähintään tasapainossa tai ylijäämäisiä, jotta velan ottamisen sijaan sitä voidaan alkaa lyhentää”, Sari Essayah toteaa.

Ranskan johto on viitannut kintaalla komission Ranskalle antamille maakohtaisille suosituksille. Suomessa sen sijaan suhtaudutaan vakavasti maakohtaisiin suosituksiin, joilla pyritään ohjaamaan jäsenmaiden päätöksentekoa.

”Komissio suositti Suomelle teollisuuden monipuolistamista vähemmän energiaa kuluttaville sektoreille. Mielestäni ei ole syytä luopua energiaintensiivisestä teollisuudesta tai vähentää sen osuutta, koska meillä energiaa hyödynnetään tehokkaammin kuin muualla maailmassa. Teollisuuden monipuolistaminen voi tapahtua energiatehokkuutta vaalien, oli se energiaintensiivistä tai ei”, kommentoi Sari Essayah Suomen maakohtaisia suosituksia.