Essayah: Lähetettyjen työntekijöiden tilanteeseen parannuksia

– Nyt paranevat toisesta EU-maasta toiseen lähetettävien työntekijöiden asiat, kommentoi europarlamentaarikko Sari Essayah (EPP, KD) Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan tiukkaa torstaista äänestystä.

Samaan poliittiseen EPP-perheeseen kuuluva mietinnön tekijä Danuta Jazlowiecka on Essayahin mielestä tehnyt hyvää työtä, ja moni suomalaisten toivoma esitys meni mietinnön valmisteluvaiheessa läpi.

– Aiemman lähetettyjen työntekijöiden direktiivin soveltamisessa oli epäselvyyksiä, ja siksi määräyksiin tarvittiin tarkennuksia. Nyt hyväksytyn mietinnön pohjalta vastaanottavan jäsenmaan viranomaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet valvoa työolosuhteita, palkkoja ja sosiaalisten velvoitteiden toteutumista, korostaa Essayah.

Äänestys oli tiukka.
– Kun äänestimme alihankkijoiden pitkälle ulottuvasta ketjuvastuusta, lipesivät EPP-ryhmästä vasemmistoleiriin lähinnä saksalaiset, joilla ketjuvastuu on jo olemassa. Enemmistön kannan mukaan tilaajayritys olisi vastuussa alihankkijoidensa laiminlyömistä palkka- ja muista maksuista. Toivon, että neuvoston kanssa neuvoteltaessa tilaajavastuu muotoutuu sellaiseksi, ettei se rankaise rehellisiä yrittäjiä toisten laiminlyönneistä, varoittaa Essayah.

Nyt alkavat kolmikantaneuvottelut parlamentin, neuvoston ja komission näkemysten yhteensovittamiseksi. Sosialidemokraattien kanta kolmikantaneuvottelujen aloittamiseen jäi ihmetyttämään Sari Essayah’a. 

– Sosialidemokraatit saivat kuitenkin paljon omia kantoja läpi äänestyksissä. Suomalaisten kannalta tulos oli hyvä. Miksi sosialidemokraatit kuitenkin äänestivät lopussa työntekijöiden aseman parantamista vastaan, Essayah ihmettelee. 

Suomessa muista EU-maista lähetettyjä työntekijöitä on lähinnä rakennusalalla.
– Meillä on esimerkiksi veronumerojärjestelmä näiden työntekijöiden olojen valvomiseksi. Nyt hyväksytyn mietinnön mukaan keinovalikoima paranee entisestään muun muassa ennakkotietojen saannissa, Essayah huomauttaa.