Essayah: Mepit mukaan EU-selontekokeskusteluun

Europarlamentaarikko Sari Essayah´n mielestä eduskunnan ja europarlamentaarikkojen olisi syytä käydä yhteinen keskustelu hallituksen EU-selonteosta.
– Euroopan parlamentin vahvistuneen lainsäädäntöroolin vuoksi eduskunnan ja Euroopan parlamentin yhteistyötä on syytä edelleen parantaa. Yhteisistuntojen toteuttamisen ei tulisi jäädä unholaan yhden latteaksi jääneen kokeilun myötä, Essayah toteaa.

Hän viittaa kolme vuotta sitten eduskunnassa pidettyyn ensimmäiseen ja toistaiseksi ainoaan kokemukseen EU-asioiden parlamentaarisen yhteisistunnon järjestämisestä. Yhteisistuntoon osallistuivat eduskunnan jäsenet sekä Suomesta valitut Euroopan parlamentin jäsenet.

Essayah´n mielestä EU-asioiden yhteisistunnosta voitaisiin muodostaa vakiintunut ja toistuva kansanedustajien ja meppien julkinen keskustelu. Sillä tavoiteltaisiin sekä yhteydenpidon tiivistämistä että linjakkaampaa työskentelyä EU-päätöksenteon eri areenoilla suomalaisten etu huomioiden.

-EU-selonteko tarjoaisi tähän erinomaisen kontekstin ja aihepiirit, Essayah uskoo.
Hallitus on ohjelmassaan luvannut antaa EU-poliittisen selonteon sekä määrittää vuosittain EU-politiikan avaintavoitteet ja sitoutua niiden edistämiseen suhteessa EU-toimielimiin ja muihin jäsenvaltioihin.

Myös Euroopan parlamentti on painottanut kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisen vuoropuhelun kehittämisen tärkeyttä.