Lentomatkustajien turvallisuutta sairauskohtaustilanteissa parannettava

Lääkäri, Oulun KD:n varavaltuutettu Juha Richter on kiinnittänyt huomiota lentomatkustajien epätasa-arvoiseen asemaan äkillisen sairauskohtauksen sattuessa. Europarlamentaarikko Sari Essayah  jättää aiheesta kysymyksen EU:n komissiolle.

– On syytä selvittää, tulisiko puoliautomaattisen ulkoisen defibrillaattorin kuulua matkustajalentokoneiden pakolliseen kalustoon myös EU:ssa. Lisäksi lentokoneiden hätälääkintäpakkausta koskevia vaatimuksia tulisi täsmentää jotta kaikki lentomatkustajat ovat tasavertaisessa asemassa äkillisen sairauskohtauksen sattuessa lentoyhtiöstä riippumatta, Essayah toteaa.

– Tällä hetkellä EU:ssa puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori (AED) ei kuulu matkustajalentokoneiden pakolliseen kalustoon vaan asia on jätetty lentoyhtiöiden harkinnan varaan. Yhdysvalloissa puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori on ollut pakollinen useimmissa matkustajalentokoneissa jo vuodesta 2004, Richter kertoo.

Lentäminen on yhä yleistyvä matkustusmuoto Euroopassa ja vaikka lentokoneessa sattuneet äkilliset sydänpysähdykset ovat harvinaisia, on tärkeää, että hätätilanteessa apu on heti saatavilla.

– Äkillisen sydänkuoleman yleisin mekanismi on kammiovärinä, jota voidaan yleensä hoitaa vain defibrillaattorilla. Todennäköisyys selvitä sydänpysähdyksestä laskee noin kymmenellä prosentilla joka minuutti ilman defibrillaattorin käyttöä. Puoliautomaattisen ulkoisen defibrillaattorin merkittävänä etuna on että sen käyttö ei edellytä hoitohenkilökunnan läsnäoloa, vaan esimerkiksi lentokoneen matkustamohenkilökunta voidaan kouluttaa laitteen käyttöön, Richter selittää.

Puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori (AED) on laite, jolla annetaan äkillisen sydänpysähdyksen saaneen potilaan sydämelle sähköimpulssi, jotta sydän saataisiin toimimaan jälleen normaalissa rytmissä. Joka vuosi Euroopassa yli 350 000 ihmistä saa äkillisen sydänpysähdyksen ja heistä henkiin jää vain alle joka kymmenes. Mahdollisuus selvitä äkillisestä sydänpysähdyksestä moninkertaistuu, jos puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori on välittömästi käytettävissä.