Essayah: Vaarallisia aineita koskevat työsuojeludirektiivit uusittava

Essayah: Vaarallisia aineita koskevat työsuojeludirektiivit uusittava

”Vaarallisia aineita koskevat työsuojeludirektiivit on syytä päivittää”, totesi europarlamentaarikko Sari Essayah torstaina, kun hänen mietintönsä vaarallisten aineiden luokituksesta ja merkinnöistä hyväksyttiin Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa.

Essayah’n laatimassa mietinnössä muutettiin viisi vanhan työsuojeludirektiiviä yhteneväisiksi YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän kanssa.

EU:ssa on voimassa jo viisi aiempaa aiheeseen liittyvää direktiiviä, jotka koskevat turvallisuus- ja terveysmerkkejä, raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden suojelua, nuorten työntekijöiden suojelua, työntekijöiden suojelua kemiallisilta tekijöiltä sekä suojelua syöpää ja geenimuunnoksia aiheuttavilta aineilta.

Essayah muistuttaa, että direktiivit ovat eri ajoilta ja hyvin eritasoisia. ”Olisi hyvä, että ne päivitettäisiin nykyisen tekniikan kehityksen mukaisiksi myös muulta sisällöltään, kuten mietinnössäni vaaditaan.”

”Parasta olisi, jos direktiivit koottaisiin yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa eri erityissuojelua vaativat ryhmät otettaisiin erikseen huomioon. Tällöin myös työsuojelun tasoa voitaisiin parantaa”, toivoo Sari Essayah.