Kielellinen esteettömyys yhteiskunnallisen osallistumisen lähtökohta

– Kuurojen kielellisten oikeuksien toteutuminen on edellytys tasavertaisuuden saavuttamiselle eri elämän aloilla, muistutti Europarlamentaarikko Sari Essayah Kuurojen liiton Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehittämispäivillä 4.10. Kuopiossa.
– Kuntien talouden edelleen kiristyessä ja kuntaliitosten muokatessa aiempia palvelurakenteita on korostettava, että peruspalvelujen on oltava yhdenvertaisesti saatavilla kaikille kansalaisille kotipaikkakunnasta riippumatta.

Uusien viestintäkeinojen käyttäminen palvelujen tarjonnassa, kuten monipuoliset verkko- ja mobiilipalvelut, helpottavat kuurojen henkilöiden arkea ja palvelujen saatavuutta.
– Tämä ei saa merkitä sitä, että viittomakielisiä palveluja ryhdyttäisiin karsimaan. Niitä on edelleen kehitettävä ja saatavilla olevista viittomakielisistä palveluista on saatava tietoa helposti ja kootusti.

Essayah rohkaisi niin paikallis- kuin valtakunnallisellakin tasoilla kuuroja ja heidän yhdistyksiään entistä aktiivisempaan yhteydenpitoon päättäjien kanssa sekä osallistumaan itse ehdokkaina vaaleihin.
– Tiiviin yhteydenpidon kautta viittomakielisten tarpeet tulevat paremmin ymmärretyiksi niin kunnan kuin valtionhallinnossakin sekä EU-tasolla. Kun kuurojen edustajat tapaavat esimerkiksi kunnan perusturvalautakunnan jäseniä henkilökohtaisesti, on sillä enemmän vaikuttavuutta kuin kirjallisilla kannanotoilla.

Essayah korosti, että kielellinen esteettömyys on yhteiskunnallisen osallistumisen välttämätön lähtökohta. Kielivähemmistöjen oikeuksista on pidettävä kiinni.
– Sosiaalinen media on tarjonnut viittomakielisille uudenlaisen luontevan yhteydenpito ja vuorovaikutuskanavan myös poliitikkoihin ja mediaan. Toiminnanjohtaja Markku Jokinen on erinomainen esimerkki yhteiskunnallisesta vaikuttajasta, joka aktiivisesti viestii ja kommunikoi tehokkaasti twitterin kautta sosiaalisessa mediassa.

Essayah kiitteli kollegaansa Adam Kosaa erittäin esimerkillisestä, aktiivisesti ja Euroopan parlamentissa muiden meppien arvostuksen saaneesta työstä paitsi kuurojen niin myös eri vammaisryhmien yhteiskunnallisen aseman edistämisestä.