Tutkijat ja opiskelijat liikkumaan!

Euroopan tulisi taloudellisen kriisin aikana voimakkaasti panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ikävä kyllä monet jäsenvaltiot tällä hetkellä toimivat juuri päinvastoin.

Euroopan Parlamentti on kiirehtinyt eurooppalaisen tutkimusalueen aikaan saamista käsi kädessä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 kanssa. Tutkimusalueen tulee perustua parhaiden kannustamiseen, jotta Eurooppa voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja toisaalta olla houkutteleva tutkimusalue myös kolmansista maista tuleville.

Tutkijoiden liikkuvuudessa, urakehityksessä sekä naisten osallisuudessa EU:n sisällä on suuria puutteita. Parlamentissa käsitellään kolmansista maista tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta helpottavaa direktiiviä, jonka kohdalla toimin EPP-ryhmän työllisyysvaliokunnan varjoesittelijänä. Tarvitsisimme EU:n sisällä oleville tutkijoille ja opiskelijoille myös kannusteita, jotta heidän liikkumisensa ja urakehityksensä olisi nykyistä helpompaa.

Tutkimustulosten kaupallistamisessa ja byrokratian karsimisessa Euroopassa on paljon tehtävää. Vitsihän kuuluu, että Applea ja Microsoftia ei olisi koskaan pystytty perustamaan Euroopassa, koska missään maassa ei ole sallittua perustaa firmaa autotalliin!

Kolumni KD-lehdessä 31.10.2013