Essayah: Yhtenäinen ALV-ilmoitus hyväksi kansainvälistyville pienyrityksille

Pielisen Karjalan Yrittäjäjuhlassa Valtimolla lauantaina puhunut europarlamentaarikko Sari Essayah (KD/EPP) muistutti, että paremmalla sääntelyllä voidaan luoda edellytyksiä talouskasvuun, työllisyyteen ja hyvinvointiin sekä vauhdittaa yrittämisen mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi tällä hetkellä 28 EU-maassa on vielä erilaiset ALV-ilmoitukset, joissa on eri tietosisältö, käsitteet määritellään eri tavoin eikä niiden täyttämiseen saa kunnolla apua. Ilmoitukset jätetään eri sääntöjen mukaisesti ja ne täytyy täyttää kansallisella kielellä. Isoilla yrityksillä, joilla on toimintaa monissa maissa, on varaa maksaa nykyisten sekavien ALV-käytäntöjen byrokratiasta, mutta pienillä yrityksillä tämä on suhteessa suurempi ongelma, Essayah summasi yrittäjän haasteita.


Komission laskelmien mukaan noin 30 miljoonaa yhtiötä EU:ssa jättää vuosittain yli 150 miljoonaa ALV-ilmoitusta. Näistä 6,5% on pieniä yrityksiä ja 92,2% alle 10-hengen mikroyrityksiä. Kulut ALV-ilmoituksista ovat arvion mukaan 30 miljardia euroa vuosittain.


Essayah on oman poliittisen ryhmänsä EPP:n puolesta vastuussa direktiiviesityksestä, jolla ajetaan nykytilanteeseen muutosta ja halutaan vakioitu ja samoilla säännöillä eri maissa hyväksyttävä ALV-ilmoitus.


– Vakioitu ALV-ilmoitus säästäisi komission laskelman mukaan byrokratiakuluja 15 miljardia euroa vuodessa. Samalla pk-yritysten kansainvälistymisen tieltä poistuisi jälleen yksi merkittävä este. Nyt kun olemme kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja yritämme nousta taantumasta, on tärkeää tehostaa EU:n jäsenmaiden taloutta. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka paremmalla sääntelyllä voi auttaa avaamaan markkinoita suomalaisille yrityksille, totesi Essayah.