Ylä-Karjala: Sääntely rasittaa

Europarlamentaarikko Sari Essayah (kd.) puhui Pielisen Karjalan yrittäjäyhdistysten juhlassa Valtimolla. Sari Essayah sanoi juhlapuheessaan, että sääntely rasittaa yrityksiä eikä Suomi ole läheskään aina soveltanut säännöksiä kevyemmin pieniin
yrityksiin, vaikka se olisi mahdollista. Essayah totesi, että sisämarkkinoiden rakentamiseksi ryhdyttiin alun perin rakentamaan sääntelyä, jotta tavarat, palvelut, työvoima ja pääoma voisivat liikkua vapaasti. – Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa tämä sääntely itsessään on estämässä vapaata liikkuvuutta, hän sanoi ja otti esimerkiksi kuljetuskaluston enimmäiskokoa koskevan direktiivin. Muutaman EU-maan vastustus uhkaa estää rajat ylittävän rekkaliikenteen, mikä Essayahin mukaan toisi kymmenien
miljoonien eurojen lisälaskun kaupalle ja muille yrityksille.

Lue lisää Ylä-Karjalassa 12.11.2013 julkaistusta artikkelista.