KD-lehti: Suomi tarvitsee uskonnonvapausstrategian

Suomen Ekumeeninen Neuvosto esitteli viime viikolla Euroopan parlamentissa tekemänsä selvityksen ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle”. Kuulemassa olivat europarlamentaarikko Sari Essayah’n ja Anneli Jäätteenmäen ohella joukko meppien avustajia, virkamiehiä sekä kansanedustajia. Toinen selvityksen kirjoittajista, Anna Hyvärinen, muistutti, että 84 % maailman väestöstä tunnustaa jotain uskontoa, mutta n. 75 % elää sellaisissa maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan. Suomen ulkopolitiikalla on vahva syrjimättömyyden agenda ja ihmisoikeuspohjainen lähestymistapa. Kuitenkin uskonnonvapauskysymyksiin on paneuduttu Suomen ulkoasianministeriössä heikosti ja osaaminen on vähäistä. Suomi tarvitsee uskonnonvapausstrategian ja uskonnonvapauskysymykset tulee valtavirtaistaa osaksi Suomen ulkopolitiikkaa, selvityksen laatijat esittävät.

Lue lisää KD-lehdessä 12.12.2013 julkaistusta artikkelista.