Essayah: Lähetettyjen työntekijöiden valvonta paranee

Sari1crop_pieniEU-maista lähetettyjä työntekijöitä voidaan valvoa entistä paremmin, kun Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunta päätti tänään lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivistä saavutetusta kompromissista neuvoston ja komission kanssa. Työntekijöiden tiedot tulee ennalta lähettää vastaanottavan jäsenmaan viranomaisille ja nämä voivat käyttää haluamiaan tarkastusmenettelyjä. Esimerkiksi Suomen veronumerojärjestelmä on todettu tehokkaaksi keinoksi estää harmaata taloutta.

– EPP:n puolalainen meppi Danuta Jazlowiecka sai pitkät ja vaikeat neuvottelut hienosti viedyksi hyvään lopputulokseen. Hän ei alun perin ollut samoilla linjoilla, mutta lojaalisti puolusti ryhmämme enemmistön näkemyksiä neuvotteluissa, kehuu Sari Essayah.

Palvelujen vapaan liikkumisen perusteella toisissa jäsenmaissa toimivat yritykset voivat lähettää työntekijöitään urakoimaan toiseen jäsenmaahan suhteellisin edullisin ehdoin: esimerkiksi puolalaisen firman työntekijästä maksetaan verot ja sosiaaliturvamaksut Puolaan, mutta hänen tulee saada firmaltaan Suomessa työehtosopimusten mukainen palkka ja työolosuhteet. Tätä on kuitenkin ollut vaikea valvoa: maksetaanko todellakin riittävää palkkaa vai pidättääkö firma joitain korvauksia välistä, ovatko kaikki työntekijät virallisesti töissä ja kuinka paljon on harmaata taloutta.

– Minua ihmetyttää demareiden äänestyskäyttäytyminen. Ensin vuosi sitten he äänestivät Jazlowieckan hyvää mietintöä vastaan. Nytkin osa vastusti saavutettua kompromissiä. Neuvottelujen tulos hyväksyttiin äänin 30-11, kolmen äänestäessä tyhjää.