Essayah: Talouskriisin vaikutus vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen sivuutettu

Europarlamentaarikko Sari Essayah´n mielestä julkisuudessa on hyvin huomioitu talouskriisin vaikutus nuoriin. Nuorten työllistymiseen on kehitetty monenlaista EU- ja kansallisen tason ohjelmaa, mutta vammaisten ja osatyökykyisten asema on pitkälti sivuutettu.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin raportin mukaan noin 6,5 miljoonaa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävistä ilmoitti jonkin tyyppisestä vammasta, joka vaikeuttaa heidän työllistymistään. Euroopan vammaisstrategian taustatutkimuksen mukaan vain 30-40 % vammaisista on työelämässä mukana.
– Tämä kertoo koruttomasti sen, että lainsäädännön ihanteet ja arkipäivän todellisuus eivät kohtaa, Essayah totesi alustuksessaan Vates-päivillä Helsingissä 9.4.

– Vammaisten ja osatyökykyisten työllistäminen on tasa-arvon ja inhimillisten arvojen vuoksi tärkeää, mutta se on myös kokonaistaloudellisesti yhteiskunnalle järkevää, sillä työttömyys- ja sosiaaliturvan menot vähenevät ja syntyy uusia verotuloja. Tämänkaltainen win-win asetelma antaa mitä parhaimmat edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää on, että jokaisessa jäsenvaltiossa tämä asia sisäistetään, ja että sen saavuttamiseksi löytyy poliittista tahtoa.

– Toivon, että Suomessa voisimme olla edelläkävijänä ja näyttää esimerkillämme, kuinka yhteiskunta, jossa kaikki pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan omista edellytyksistä ja elämäntilanteesta käsin, on parempi kaikille, Essayah sanoi.

**VATES-säätiö on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistämiseksi. www.vates.fi