Anna hyvän työn jatkua!

Viiden vuoden ajan olen ajanut meidän suomalaisten etua Euroopassa. Olen luonut verkostoja ja oppinut tuntemaan erilaiset vaikuttamistavat. Olen kokenut hyväksi työn parlamentin suurimman ja vaikutusvaltaisimman kristillisdemokraattien EPP-ryhmän puitteissa. Perinteisissä eettisissä kysymyksissä EPP on kristillisten arvojen mukaisen linjan takana.

Olen toiminut aktiivisesti parlamentin talousvaliokunnassa, johon kaatui lähes kaiken talouslainsäädännön uudistustyö menneen viiden vuoden talouskriisin aikana. Siitä on komissio julkaisemassa yli 300-sivuista kirjaa, jossa on selostettu mitä kaikkea on tehty ja mihin sillä on pyritty. Asioita on ollut todella paljon pankkien vakavaraisuusvaatimuksista pankkien maksuliikenteeseen, arvopaperien kaupankäynnistä niiden toimitusketjuihin, sijoitusrahastoista pankkien välisiin siirtohintoihin. Paljon hyvää ja tarpeellista kuten veronkierron suitsemista, mutta myös esityksiä, jotka ovat ongelmallisia jäsenvaltioiden budjettisuvereniteetin näkökulmasta ja kasvattavat yhteisen velan riskiä.

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan asialistalla on ollut monia esityksiä, joiden kohdalla työvoiman vapaaliikkuvuus on tuonut mukanaan erityisiä haasteita. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivi, jonka käsittelyssä olin EPP:n neuvotteluryhmässä, vaikutti siihen, että jäsenmaat saavat käyttää kaikkia valvontakeinoja toisista jäsenmaista tulevien työntekijöiden työehtojen valvomiseksi, kuten veronumerojärjestelmää. Tällä on pitkällä aikavälillä suuri merkitys harmaan työn kitkemisessä. Julkisten hankintojen direktiivissä olin EPP:n neuvottelijana työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa. Direktiivi avaa paremmat mahdollisuudet pk-yrityksille päästä hankintoihin mukaan. Myös ympäristö- ja sosiaaliasiat otetaan entistä paremmin mukaan.

Nämä ovat tietenkin kaikki yhteistyön tuloksia. Mepin työ on yhteistyötä ja neuvottelemista. Yksin ei voi ottaa mistään kunniaa. Kukin meppi voi kuitenkin olla vaikuttamassa enemmän tai vähemmän ratkaisevasti hyvän lopputuloksen saamiseksi. Itse olen ollut yksi parlamentin aktiivisimmista mepeistä tekemään muutosehdotuksia valiokuntien mietintöihin ja lausuntoihin. Yhteensä 2443 – yksin tai toisten kanssa yhdessä – tekemästäni muutosehdotuksesta varsin moni on mennyt joko sellaisenaan tai osana kompromissia läpi. Muutosehdotusten jättäminen on kaikkea muuta kuin ”turhaa pilkun viilaamista”.

Verkostoitumisesta on mepin työssä ollut hyötyä. Olen ollut mukana ihmisoikeuskysymyksiin keskittyvässä EPP:n kiireellisiä vetoomuksia työstävässä ryhmässä, joka käy läpi kolme päätöslauselmaa joka täysistunnon yhteydessä. Lisäksi työ Israel-valtuuskunnassa, Maghreb-maiden valtuuskunnassa ja valtuuskunnassa Välimeren maiden parlamentaariseen yleiskokoukseen on tuonut paljon kontakteja ja yhteyksiä ja ymmärrystä tuon alueen haasteisiin.

Olen ollut mukana myös yhteiskristillisessä ekumeenisessa rukousaamiaistoiminnassa ja olen ollut kiitollinen hyvistä ystävistä, joita olen sitäkin kautta saanut. Tämän vuoden alusta olen yhdessä työväenpuoluetta edustavan skottimeppi Catherine Stihlerin kanssa ollut ryhmästä vetovastuussa.

Jos haluat hyvän työn jatkuvan, muista numeroni 112 tai valitse joku toinen KD:n hyvistä ehdokkaista. Ennakkoäänestys on jo alkanut. Kannusta myös ystäviäsi äänestämään. Mepillä on väliä!

SariEssayahpeukku112