Essayah edistää EU:n sisämarkkinoita, mutta torjuu liittovaltion

Perjantaina Läntisellä Uudellamaalla kampanjoinut europarlamentaarikko Sari Essayah (KD, EPP) on tyytyväinen siihen, että mielenkiinto EU-asioita kohtaan on viime vuosina kasvanut. Euroopan parlamentista on tullut kansalaisten arjen kannalta erittäin tärkeä päätöksentekoelin.

– Kuitenkaan vielä ei riittävän laajasti ymmärretä, että suurin osa  EU-maiden kansallisesta lainsäädännöstä on sidoksissa EU-säädöksiin.

– Mielestäni päätösvallan siirtämiselle jäsenmailta EU:lle on pantava stoppi. On noudatettava kristillisdemokraattista läheisyysperiaatetta, jonka mukaan päätökset tulee tehdä niin lähellä kansalaista kuin mahdollista, Essayah linjaa.

– Olen vahvasti sisämarkkinoiden edistämisen kannalla, mutta yhtä vahvasti liittovaltiokehitystä vastaan. Tarvitsemme avoimia sisämarkkinoita, mutta eurobondit ja yhteinen velkarahasto ovat meille epäedullisia. Eurooppalainen yhteistyö ei saa olla elämistä toisten jäsenmaiden kustannuksella, Sari Essayah korostaa.

Hänen mukaansa on selvää, että vaalien jälkeen monet poliittiset ryhmät, varsinkin vihreät, vasemmisto ja liberaalit, tulevat jälleen luomaan painetta perussopimusten muuttamiseksi, jotta liittovaltiokehitystä voitaisiin edistää. Essayah on kokenut hyväksi työn parlamentin suurimman ja vaikutusvaltaisimman kristillisdemokraattien EPP-ryhmän puitteissa. Perinteisissä eettisissä kysymyksissä EPP on kristillisten arvojen mukaisen linjan takana.

– Olen toiminut aktiivisesti parlamentin talousvaliokunnassa, johon kaatui lähes kaiken talouslainsäädännön uudistustyö menneen viiden vuoden talouskriisin aikana. Siitä on komissio julkaisemassa yli 300-sivuista kirjaa, jossa on selostettu mitä kaikkea on tehty ja mihin sillä on pyritty. Asioita on ollut todella paljon pankkien vakavaraisuusvaatimuksista pankkien maksuliikenteeseen, arvopaperien kaupankäynnistä niiden toimitusketjuihin, sijoitusrahastoista pankkien välisiin siirtohintoihin. Paljon hyvää ja tarpeellista kuten veronkierron suitsemista, mutta myös esityksiä, jotka ovat ongelmallisia jäsenvaltioiden budjettisuvereniteetin näkökulmasta ja kasvattavat yhteisen velan riskiä.

Essayah on ollut jäsenenä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, jonka asialistalla on ollut monia esityksiä, joiden kohdalla työvoiman vapaaliikkuvuus on tuonut mukanaan erityisiä haasteita.
– Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivi, jonka käsittelyssä olin EPP:n neuvotteluryhmässä, vaikutti siihen, että jäsenmaat saavat käyttää kaikkia valvontakeinoja toisista jäsenmaista tulevien työntekijöiden työehtojen valvomiseksi, kuten veronumerojärjestelmää. Tällä on pitkällä aikavälillä suuri merkitys harmaan työn kitkemisessä.
– Julkisten hankintojen direktiivissä olin EPP:n neuvottelijana työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa. Direktiivi avaa paremmat mahdollisuudet pk-yrityksille päästä hankintoihin mukaan. Myös ympäristö- ja sosiaaliasiat otetaan entistä paremmin mukaan.

Mepin työ on yhteistyötä ja neuvottelemista. Sari Essayah on ollut yksi parlamentin aktiivisimmista mepeistä tekemään muutosehdotuksia valiokuntien mietintöihin ja lausuntoihin. Essayah´n yhteensä 2443 – yksin tai toisten kanssa yhdessä – tekemästä muutosehdotuksesta varsin moni on mennyt joko sellaisenaan tai osana kompromissia läpi.
– Muutosehdotusten jättäminen on kaikkea muuta kuin ”turhaa pilkun viilaamista”, Essayah toteaa.

Sari Essayah ja joukko uusmaalaisia KD-ehdokkaita kampanjoivat perjantaina 23.5. Karkkilassa, Nummelassa, Lohjalla, Kirkkonummella ja Hangossa.