Essayah: EU:ssa vaikutetaan suomalaiseen työelämään

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan ainut suomalainen varsinainen jäsen Sari Essayah alleviivasi EU-vaikuttamisen osuutta suomalaisen työelämän kannalta puhuessaan vappuna Kuopion ja Suonenjoen toreilla Pohjois-Savossa.

– Tällä kaudella työllisyysvaliokunnan keskeisimpiin saavutuksiin kuuluu lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanon tarkistaminen, jossa olin mietinnön laatineen kollegan perustamassa työryhmässä varmistamassa kansallisten valvontakeinojen parantamista, mm. suomalaisen veronumerojärjestelmän säilymistä ja viranomaisten välistä parempaa tietojenvaihtoa. Työntekijän palkkausta ja muuta työehtosopimusten noudattamista voidaan nyt valvoa entistä tarkemmin. Tällä voidaan merkittävästi estää harmaata taloutta ja kaksien työmarkkinoiden muodostumista. Reilut pelisäännöt ovat aina myös rehellisen yrittäjän etu, sanoi Essayah.

Essayah totesi, että toisaalta osaan komissio esityksiin rajat ylittävissä työelämän kysymyksissä on syytä suhtautua torjuvasti ja puolustaa suomalaisia järjestelmiä.

– Komission kaavailema yhteinen eurooppalainen työttömyysturvavakuutus on syytä torjua.  Se olisi Suomelle epäedullinen, sillä palkkataso ja järjestelmien rakenne vaihtelevat maasta toiseen, samoin työttömyysturvan hallinnointi. Suomessa ammattiliitot ja työnantajat tuskin innostuvat mallista, jossa he hoitaisivat byrokratian ja valtaosa varoista välitettäisiin eurooppalaiseen rahastoon. Kuka tulevaa rahastoa hallinnoisi ja millaista sijoituspolitiikkaa siltä edellytettäisiin? Perussopimusten valossa EU:lla ei myöskään pitäisi olla kompetenssia palkanmuodostukseen tiiviisti kytkeytyvässä mallissa. Meidän tulee jatkossakin vastustaa tällaista sosiaalisten tulonsiirtojen ja automaattisten vakauttajien Eurooppaa, totesi Essayah.

Essayah painotti vaikuttamisen tärkeyttä työelämäkysymyksissä myös tulevalla kaudella.

– Talouskriisin sosiaalisia seurauksia joudutaan ratkomaan varmasti pitkään ja mm. nuorisotyöttömyyden hoidon keinoja tehostamaan jäsenmaissa. Ensi kaudella käsittelyyn tulee monta työsuojelukysymystä. Työsuojelustrategia valmistunee, samoin vaikea työaikadirektiivi pyrittäneen ratkaisemaan, ennakoi Essayah.