Essayah: Uusi omaishoitolaki on välttämätön

KD:n Savo-Karjalan Naispiirin vuosikokouksessa Siilinjärvellä puhunut kansanedustaja Sari Essayah (kd) lähetti terveisiä omaishoitolain uudistuksen tarpeesta hallitusneuvottelijoille Smolnaan.

– Nykyisen omaishoitolain toteutus on kuntien vastuulla ja riippuvainen kuntien taloudellisesta tilanteesta. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan eri puolella Suomea, koska myöntämiskriteereissä on suuria eroja kuntien välillä eikä omaishoitoon ole aina varattu riittäviä määrärahoja. Tuki ja palvelut vaihtelevat ja kunnat saattavat muuttaa sopimuksia yksipuolisesti, selvitti Essayah.

– Uuden lain valmistelu tulisi aloittaa omaishoidon kehittämistyöryhmän mietinnön pohjalta. Siinä sopimusomaishoidosta säädettäisiin koko maahan yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja palkkioluokat. Hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan maksettaisiin 500, 700 ja 1100 euron palkkiot, joista alimpaan palkkioluokkaan kuuluisi kaksi vapaapäivää ja kahteen ylimpään kolme vapaapäivää kuukaudessa. Järjestämis- ja rahoittamismalleista Kela-malli on selkeästi ns. vahvennettua kuntamallia parempi, ja sen taakse on asettunut myös Omaishoitajat ja läheiset -liitto. Omaishoitolain uudistaminen on nyt aivan välttämätöntä samassa yhteydessä kun haetaan ratkaisuja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen eli ns. sote –malliin, totesi Essayah.