Essayah Rautalammilla: Kotimaiselle tuotannolle tukea eläinsuojelukriteerillä

Kansanedustaja Sari Essayah esitti kotimaisen elintarviketuotannon tukemista ottamalla eläinsuojelukriteeri mukaan valmisteilla olevaan hankintalain uudistukseen puhuessaan perjantaina Savo-Karjalan KD -piirien rantakalaillassa Rautalammilla.

– Suomalaiset tuottajat ja elintarviketuotanto ovat olleet kohtuuttoman tilanteen edessä kustannuspaineiden ja EU-pakotteiden heijastuessa markkinatilanteeseen. Samanaikaisesti kunnat ja monet muut julkisia hankintoja tekevät tahot ovat puutteellisesti valmisteltujen kilpailutusten kautta päätyneet ostamaan halvimman hinnan kriteerillä heikkolaatuisia ulkomaisia elintarvikkeita paikalliset maataloustuottajat sivuuttaen. Syksyllä eduskuntaan saapuvan hankintalain uudistuksen yhteydessä tähän on saatava muutos, linjasi Essayah.

– Mallia voidaan hakea vaikkapa Ruotsista, jossa sikäläisten tuottajien kritiikki kuntien ulkomaisia tuotteita suosivalle linjalle johti lain muutokseen. Pelkkä kotimaisuus ei sinällään ole sallittu kriteeri julkisissa hankinnoissa, joten uusi lakiehdotus antaa viranomaisille vahvan suosituksen hankkia vain tuotteita, jotka on tuotettu Ruotsin eläinsuojelulakia noudattaen. Ruotsin maataloustuottajien järjestö LRF ja ruotsalaisen lihan puolesta puhuva Svensk kött -järjestö ovat uudistukseen tyytyväisiä, kertoi Essayah.
– Pohjoismaisilta tuottajilta vaaditaan tiukkaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin turvaavaa eläinsuojelulainsäädännön noudattamista. Julkisissa hankinnoissa tälle ei kuitenkaan ole annettu minkäänlaista painoarvoa, mikä on tosi kummallista. Hankintalain uudistus on yksi eniten kansalaisten arkeen vaikuttavista hankkeista ja viimeksi siitä säädettiin direktiiviä kireämpi. Jätetään nyt mallioppilasleikit ja hyödynnetään joustot mm. kokonaisedullisuudesta, sosiaalisista ja elinkaarikustannuskriteereistä täysimääräisesti, summasi Essayah.