KD ei tue Kreikan kolmatta lainaohjelmaa

KD:n edustaja Suuressa valiokunnassa, kansanedustaja Sari Essayah teki kokouksessa Kreikan kolmatta tukipakettia vastustavan lausumaehdotuksen, joka ei kuitenkaan saanut kannatusta muiden puolueiden edustajilta.

Kristillisdemokraatit vastustivat Kreikan kolmatta tukipakettia, koska esitetyt velkakestävyysarviot herättävät vakavia huolia Kreikan todellisesta kyvystä selviytyä korkeasta velkatasostaan ja bruttorahoitustarpeistaan. Tämä on myös syy, miksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF ei ole katsonut voivansa osallistua ohjelmaan, vaan on julkisuudessa esittänyt tarvetta lisävelkahelpotuksiin, jopa lainojen leikkauksiin.

– Velkakestävyysarviot lisäävät painetta ensimmäisen ja toisen lainaohjelman nykyisten ehtojen lisähuojennuksiin, joihin Suomen hallituksen kannassakin varaudutaan uuden ohjelman ensimmäisen väliarvion hyväksymisen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa myös Suomen riskit kasvavat, mikä voi johtaa myös Suomen vastuiden kasvamiseen, mihin hallituskin näyttää jo ikävä kyllä varautuvan, Essayah toteaa.

KD:n mielestä Suomen tulee vastustaa myös Kreikan ensimmäisen ja toisen lainaohjelman velkojen nimellisarvon leikkaamista, koska muutoin Suomi vaarantaa omat vakuusjärjestelyt.

Essayah´n mielestä tällaisessa tilanteessa olisi tullut edetä aiemmin KD:n esittämän mallin mukaisesti eli vapauttaa IMF:n voimassa ollut 17 mrd. euron lainaohjelma euromaiden maksamien Kreikalle kuuluvien SMP-tuottojen avulla. Tällöin olisi saatu tarvittava lisäaika tarkastella Kreikan uudistusten toteutumista.