Essayah ihmettelee sisäisten siirtojen laajentumista Länsi-Balkanin maihin

Essayah ihmettelee sisäisten siirtojen laajentumista Länsi-Balkanin maihin

Kansanedustaja Sari Essayah (kd) toisti eduskunnan Suuren valiokunnan kokouksessa aiemman kantansa siitä, että Suomen tulee neuvostossa korostaa kunkin jäsenmaan ensisijaista vastuuta maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmien toimintakyvystä myös lisääntyneiden maahanmuuttopaineiden alla, koska Dublin- ja Schengen-säännöksiä ei tällä hetkellä noudateta. Samoin Essayah toi esille kristillisdemokraattien koko kriisin ajan esittämän näkemyksen siitä, että kansainvälisen suojelun tarpeen täyttävien hätään vastattaisiin parhaiten kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, aivan kuten Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin totesi.

Turvapaikan hakijoiden siirtely maasta toiseen voi auttaa Italiaa, Kreikkaa ja Unkaria, mutta antaa väärän signaalin ja kiihdyttää ihmissalakuljetusta sekä lisää uhreja. Lisäksi valiokunnan kuulemisessa tuli ilmi, että Unkari aikoo jättäytyä pois väliaikaisten toimenpiteiden kohteista.

– Ihmettelen suuresti EU:n turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen laajentumista Länsi-Balkanin EU-maihin Unkarin ilmoitettua, ettei se ole mukana vapaaehtoisten väliaikaisten toimenpiteiden kohteena. Suomen hallituksen aiempi kanta perustui hätätilamekanismin perusajatuksen mukaisesti Italian, Kreikan ja Unkarin auttamiseen. Nyt Unkarilta vapautuva osuus yli 50 000 turvapaikanhakijaa ollaan valmiita ottamaan Suomen hallituksen mukaan ”Länsi-Balkanin EU-maista”. Hätätilamekanismin käytön tulisi aina olla tarkkarajainen lukumäärän, keston ja kohdemaiden suhteen. Olen huolissani siitä, että uusi linjaus tarkoittaa myönteistä suhtautumista taakanjakoon komission esitysten pohjalta laajemminkin.

Essayah´n mielestä Suomen tulee OSA -neuvostossa vastustaa komission ehdotusta Dublin-asetukseen lisättävästä pysyvästä sisäisten siirtojen kriisimekanismia koskevasta säännöstöstä kuten tähänkin saakka.