Essayah: Liikennebiokaasun päästöttömyys huomioon auto- ja ajoneuvoverossa

Kristillisdemokraattien kaksi lakialoitetta liikennebiokaasun edistämiseksi ovat tänään lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa. Liikennebiokaasu ei elinkaaritarkastelussa tuota hiilidioksidipäästöjä, mutta tätä ei ole otettu huomioon autoverossa eikä ajoneuvoverossa, jotka määräytyvät hiilidioksidipäästöjen määrän ja ajoneuvon painon mukaan.

– Maakaasua ja kotimaista liikennebiokaasua käyttövoimanaan käyttäviä ajoneuvoja verotetaan aivan kuin ne käyttäisivät 100% fossiilista maakaasua. Kuitenkin monet kaasuautolla ajavat käyttävät käyttövoimana lähes yksinomaan kotimaista liikennebiokaasua. Maakaasun ja liikennebiokaasun osuudet kaasuautojen käyttövoimana ovat olleet vuonna 2014 noin 50% ja 50%, toteaa lakialoitteiden ensimmäinen allekirjoittaja Sari Essayah.

Hänen mukaansa on monia syitä suosia käyttövoimana liikennebiokaasua: se kilpailee ympäristöystävällisyydessä ja elinkaaren hiilidioksidipäästöissä tuulivoimasähköllä ladattujen sähköautojen kanssa, ja biokaasu on jopa tietyillä tavoilla tuotettuna sähköä käyttövoimana huomattavasti ilmastoystävällisempää. Biokaasun tuotannossa yhdistyy energian tuotanto, ympäristöystävällinen jätehuolto ja ravinteiden kierrätys. Se on kotimaista, parantaa huoltovarmuutta ja kauppatasetta ja tuo työllisyyttä maaseudulle.

– Sarjavalmisteisten kaasuautojen saatavuus on parantunut merkittävästi. Suomessa kaasuautojen määrä on jäänyt kuitenkin alhaiseksi, alle 2000 autoon, kun Ruotsissa on jo noin 50.000 kaasuautoa. Osaltaan kyse on siitä, että liikennebiokaasun tuotantoa ja tankkauspaikkoja ei vielä ole syntynyt Suomessa riittävän kattavasti.

Liikennebiokaasun tuotannon lisäämistä Suomessa hidastaa se, että ajoneuvoverossa ja autoverossa biokaasun elinkaaripäästöjen alhaisuutta ei oteta huomioon. Liikennebiokaasun osuus kaasuautojen käyttövoimana on Suomessa noin 50%. Lakialoitteiden mukaan biokaasun ympäristöystävällisyys pitää ottaa sekä autoverolaissa että ajoneuvoverolaissa huomioon siten, että verotaulukossa kaasuautojen verot kasvavat alimman sovellettavan veron määrästä vain 50% siitä määrästä, joka kohdistuu muihin ajoneuvoihin.

– Näin tehtäessä kaasuautojen hankintahinta ja vuosittainen ajoneuvovero alenisivat, ja ne tulisivat edullisimmiksi paitsi ajaa, myös hankkia. Kysynnän kasvu johtaisi liikennebiokaasun tuotannon kasvuun ja näin Suomen liikenteen päästöt alkaisivat tehokkaasti vähetä, toteaa Sari Essayah.