Essayah Forssassa: Äidin toipumisaika säilytettävä perhevapaissa

– Äidin toipumisaika on edelleen säilytettävä perhevapaissa, sanoo Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

Hän viittaa kannanotollaan SAK:n torstaina 21.4. ehdottamaan perhevapaamalliin, jossa poistettaisiin heti vauvan syntymän jälkeen pidettävä kolmen kuukauden äitiysvapaajakso. Isä voisi SAK:n mallin mukaan jäädä vanhempainvapaalle hoitamaan lasta välittömästi synnytystä seuraavana päivänä ja äiti lähteä töihin.  Essayah ei tätä ehdotusta kannata.

– Toipumisaika ja imetysrauha pitää taata synnyttäneelle äidille. Parhaiten ne taataan niin, että synnytyksen jälkeen kolme kuukautta perhevapaista on nimetty yksin äidille Ellei äidin toipumisaikaa ole sisäänkirjoitettu vanhempainvapaisiin, on suuri riski, että synnyttänyttä äitiä voidaan painostaa palaamaan töihin liian aikaisin synnytyksen jälkeen, hän sanoo.

Essayah muistuttaa myös, että SAK:n malli ei olisi EU-säännösten vastaisena edes mahdollinen. Voimassa olevassa raskaussuojeludirektiivissä (92/85/EEC) äidille on kiintiöity 14 viikkoa synnytyksestä toipumiseen.

Joustot olisivat tervetulleita

Täysin Essayah ei SAK:n mallia tyrmää, vaan pitää ehdotusta joustojen lisäämisestä kannatettavana. Ehdotuksessa vanhempain- ja hoitorahaa voisi käyttää yksittäisinä päivinä, puolitettuina tai pitkinä vapaina. Vapaita voisi siirtää myös toiselle vanhemmalle tai käyttää myöhemmin, lapsen seitsenvuotispäivään saakka.

– Tältä osin malli ottaisi nykyistä paremmin huomioon perheiden vaihtuvat tilanteet ja epätyypilliset työsuhteet, Essayah toteaa.

Hän huomauttaa kuitenkin, että kotihoidon tuen suhteen SAK:n malli ottaisi takapakkia siinä, että etuutta ei enää maksettaisi työskentelypäiviltä. Erilaista paperinpyöritystä ehdotus tietäisi myös nykyistä enemmän, kun työkeikoista olisi aina ilmoitettava Kelalle.

– Nykyisen kotihoidon tuen vahvuus on, että tukea maksetaan riippumatta siitä, tekevätkö vanhemmat töitä vai eivät. Tämä on tuonut joustavuutta ja valinnanvapautta perheiden arkeen, Essayah sanoo.

– En kannata vanhempainvapaan kiintiöimistä vanhempien kesken. Työelämän tasa-arvoa on sen sijaan edistettävä esimerkiksi korvaamalla työnantajalle nykyistä paremmin vanhemmuudesta koituvia kuluja. Myös työmarkkinajärjestöjen välisissä palkkaneuvotteluissa voidaan tehdä paljon tasa-arvon eteen, mikäli tahtoa löytyy.

Sari Essayah puhui yleisötilaisuudessa Forssassa.