Maksuvalmiuskriisi heijastuu koko maaseutuun – maataloutta tuettava kaikin keinoin

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa maaseudun maksuvalmiuskriisin heijastevaikutuksista.
– Maksuvalmiuskriisi kertaantuu, kun esimerkiksi koneurakoitsijat odottavat, milloin viljelijät pystyvät maksamaan heille tehdyistä töistä. Muun tuskan päälle vielä Maa- ja metsätalousministeriön poukkoilu Kemera -tuessa uhkaa metsureiden työllisyyttä ja taimikoita. Monella kylällä taloudellinen toimeliaisuus on maa- ja metsätilojen ja niiden heijastevaikutusten varassa.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen maatalousvälikysymyksessä pitänyt Essayah peräänkuulutti myönteisiä toimia myös muilta politiikkasektoreilta  maatalouden ahdingon helpottamiseksi.
– Pienetkin kädenojennukset muilta politiikkasektoreilta olisivat enemmän kuin tarpeen. Kristillisdemokraatit esittivät jo kesällä 2015, että julkisissa hankinnoissa on asetettava ehdoksi vähintään suomalaisen eläinsuojelu kriteeristön noudattaminen. Samoin olemme esittäneet aloitteita biokaasun käytön edistämiseksi maatiloilla niin lämmitykseen, sähkön tuotantoon kuin myös polttoaineeksi. Huomasin, että pääministeri Sipilä lupasi puoluekokouspuheessaan valoisia näkymiä biokaasulle. Ryhmämme kirjalliseen kysymykseen käyttövoimaveron poistamiseksi biokaasuautoilta hallitus antoi kuitenkin muutama viikko sitten kielteisen vastauksen. Nyt biokaasulaitoksia tankkauspaikkoineen ei maatiloille synny, kun kaasuautoja ei ole tarpeeksi, kaasuautoja ei puolestaan osteta, kun tankkauspaikkoja ei ole tarpeeksi. Toteuttakaa KD:n aloitteet, niin puoluekokouspuheetkin muuttuvat konkretiaksi!

Essayah muistutti myös suomalaisen elintarviketeollisuuden vientimahdollisuuksista.
– Suomalaisella osaamisella on jo kehitetty kansainvälisille markkinoille tähtääviä korkean jalostusasteen elintarvikkeita, ja kristillisdemokraatit näkevät siellä paljon vientipotentiaalia. Jotta voimme jatkaa tällä tiellä, tarvitsemme elinvoimaista kotimaista maataloutta ja puhdasta ruuan alkutuotantoa. Toivomme, että hallitus jakaa tämän vision ja myös toimii sen mukaisesti.