Essayah Rautalammilla: Maa- ja metsätalouspolitiikka ennakoitavammaksi ja puu liikkeelle veronalennuksella

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää tärkeänä, että Suomessa on tulevaisuudessakin mahdollista ansaita elantonsa päätoimisena perhetilan viljelijänä. Essayah puhui lauantaina Rautalammin Pestuumarkkinoilla.

–          Valitettavasti EU:n maatalouspolitiikka on lyhytsyklistä. Viime ohjelmakauden vaihteessa poliittiset päätökset venyivät lisäten merkittävästi viljelyn epävarmuustekijöitä ja aiheuttaen tukimaksatusten viiveitä sekä näin heikentäen näkymiä tilojen kehittämiseksi. Lisäksi vielä Suomen hallituksen herääminen Maaseutuviraston ongelmiin tapahtui liian myöhään.

–          Suomen on EU:ssa ajettava aiempaa paremmin ennakoitavaa maatalouspolitiikkaa. Tulevan ohjelmakauden sisällöstä on päätettävä hyvissä ajoin, jotta sekä tilat että virastot voivat varautua sen tuomiin muutoksiin.

–          Metsätalouden kohdalla kestävän metsänhoidon rahoituslain mukaiset ns. kemera-tuet tulee saada nykyistä selkeämmin ennakoitaviksi ja rahojen riittävyys koko vuoden tukiin turvata. Epävarmuus tukien saamisesta aiheuttaa ongelmia metsän omistajille, sillä raivaukset ja harvennukset on tehtävä ajallaan, jotta saadaan tuotettua myyntikelpoista puuta. Hankkeiden käsittelyä on joustavoitettava ja kemera-tuen myöntämisvaltuus tulee määritellä uudelleen ohjelmaperusteiseksi. Tämänhetkinen tilanne tuen hakusulun vuoksi on aiheuttanut paljon harmia ja vaikeuttanut metsurien työtilannetta parhaana työkautena, Essayah harmitteli.

–          Puun liikkeelle saamiseksi on uskallettava miettiä uusia keinoja, esim. vaikkapa määräaikaista 3 vuoden veronalennusta alle 5 hehtaarin metsätilojen myyntiin. Tämä auttaisi myös metsätilojen koon kasvattamisessa, saisi puun liikkeelle ja toisi tuloja kansantalouteen, ehdotti Essayah.