Essayah: Kasarmirakennusten sisäilmaongelmiin puututtava

Rakennusten sisäilmaa koskevat laatuongelmat on tunnistettu merkittäväksi kansanterveyden ja -talouden ongelmaksi. Koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden sisäilmaongelmat ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota mediassa. Sen sijaan pienemmälle huomiolle ovat jääneet varusmiesten terveyttä uhkaavat sisäilmaongelmat kasarmirakennuksissa
–  Suuri osa kasarmirakennuksista on vanhoja, ja näin ollen monet rakennukset vaativatkin peruskorjausta.

Useilla kasarmialueilla on selvitetty sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa, kun varusmiesten oireilu on viitannut mahdolliseen kosteus- ja homeongelmaan.
– Varusmiesten terveydelle aiheutuvien riskien vakavuutta ja rakennusten kunnossapidon tärkeyttä lisää se, että kasarmien sisäilman laatuongelmat kohdistuvat koko kutsunnoissa olevaan ikäluokkaan
–  On huomioitava myös, että varusmiesten arki on muutoinkin fyysisesti ja henkisesti vaativaa, jolloin huono sisäilman laatu kasvattaa entisestään varusmiehen terveysriskiä.

Essayah jätti tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle kasarmirakennusten sisäilmaongelmista. Hän kysyy, onko Senaatti-kiinteistöjen sisäilmaongelmia varten kehittämä ohjelma tuottanut tulosta kasarmirakennusten osalta, ja että minkälaisin toimenpitein muutoin tullaan ratkaisemaan kasarmirakennusten sisäilman laatuongelmat.