Hallituksen lisättävä lastensuojelun ja perheiden hyvinvoinnin tukemista

Lastensuojelupalveluiden kysyntä lisääntyy koronavirusepidemian seurauksena. Sari Essayah peräänkuuluttaa hallitukselta lisää paukkuja lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen. Arvioiden mukaan Suomessa joka neljännen alaikäisen lapsen vanhemmalla on jo entuudestaan hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma.

– Lasten ja nuorten etu ja hyvinvointi on turvattava perheiden pahoinvoinnin lisääntyessä. Jo nyt on nähtävissä, että kotioloissa tapahtuu kriisiytymistä. Ensisijaiset kärsijät ovat lapset ja nuoret, jotka eivät pysty normaaliolojen tapaan turvautumaan esimerkiksi kouluverkkoon, sanoo Essayah.

Hallitus lisää terveyttä ja hyvinvointia edistäville yhteisöille ja säätiöille 5 milj. euroa lisätukea kriisiin vastaamiseksi. Erilaisia sote-järjestöjä on noin 1000 ja niistä merkittävä osa tekee työtä sosiaalipalveluiden piirissä.

– Avustus on tarpeellinen, mutta siihen varattu määräraha on liian pieni tarpeeseen nähden. Kristillisdemokraatit esittää toiseen lisätalousarvioon yhteensä 20 milj. euron määrärahalisäystä muun muassa lastensuojelun alalla toimiville järjestöille sekä ruoka-apua tarjoaville järjestöille ja seurakunnille, sanoo Essayah.

Perheiden taloushuolet ovat lisääntyneet vaikean taloustilanteen vuoksi. Kehitys näkyy esimerkiksi siinä, että niin kutsuttuihin leipäjonoihin hakeutuu yhä useampi lapsiperhe. Jo ennen kriisiä Suomessa yli 110 000 lasta eli vähävaraisissa perheissä.

– Poikkeustilanteen vaikutukset vähävaraisten perheiden arkeen voivat on erityiset vakavat. Siksi on tärkeää varmistaa ruoka-apua jakavien järjestöjen ja seurakuntien toimintaedellytykset. Näillä toimijoilla on mahdollisuus tarjota välitöntä apua sitä tarvitseville, sanoo Essayah.

Kriisitilanteessa on tärkeää turvata ennaltaehkäisevät palvelut, jonne avuntarpeessa olevat perheet voivat matalalla kynnyksellä hakeutua.

– Kannustan perheitä hakeutumaan sosiaalihuollon piiriin, jos perhearjessa alkaa tuntua vaikealta selviytyä. Kunnissa olisi syytä myös reagoida tilanteeseen esimerkiksi siirtämällä tarpeen vaatiessa työntekijöitä tehtäviin, joissa kaivataan apuvoimaa, sanoo Essayah.