Hallituksen tehtävä pikaisesti ratkaisuja maatalouden pelastamiseksi

Kristillisdemokraateilta esitys maatalouden kriisipaketista:

”Hallituksen tehtävä pikaisesti ratkaisuja maatalouden pelastamiseksi”

Kristillisdemokraatit esittävät tänään julkistamassaan laajassa kriisipaketissa kymmeniä toimia maatalouden elinvoiman, ruokaturvan ja energiahuoltovarmuuden tukemiseksi. Puolue vetoaa Marinin hallitukseen, jotta se tekisi välittömästi toimenpiteitä maatalouden akuutin kustannuskriisin helpottamiseksi sekä maatalouden ja energiahuollon omavaraisuuden pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

– Tämän hetken tilanne on erittäin vakava. Energian hinta on moninkertaistunut. Lannoitteita saa huonosti ja hinnat huitelevat pilviä. Eläinten rehu on vähissä. Pankit eivät jousta tilojen rahoituksessa. Pellot uhkaavat jäädä viljelemättä. Joka päivä kahdesta kolmeen tilaa pistää ovet säppiin. Tämä kaikki tilanteessa, jossa sota Euroopassa on käynnistänyt globaalin ruokakriisin. Pohjois-Afrikassa säännöstellään leipää, Keski-Euroopassa kaupat rajoittavat ostomääriä. Ruuan hinta nousee kaikkialla, kuvaa puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

– Kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuus on Suomelle elämän ja kuoleman kysymys, siksi sen pelastamiseksi on löydettävä keinot. Maatalousyrittäjät ansaitsevat paitsi kunnianpalautuksen, myös oikeudenmukaisen hinnan tekemästään työstä, painottaa puolueen 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman, joka on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.

– EU-vaikuttaminen on maatalouspolitiikan toimivuuden ytimessä. Päätöksiä odotetaan hallituksen lisäksi siis komissiolta. Tukijärjestelmä on monimutkainen, eikä aikaa uusien maksatusjärjestelmien rakentamiseen ole. Siksi on hyödynnettävä olemassa olevia järjestelmiä. Nyt olisi tärkeää, että komissio antaa jäsenmaille valtuuksia tukea maataloustuotantoa nopeasti ja mahdollisimman kevyellä menettelyllä, Essayah korostaa.

– Kaupan valta-asema elintarvikemarkkinoilla on räikeä epäkohta, johon on pakko pystyä puuttumaan. Olemme menneet markkinaehtoisuudessa liian pitkälle, jos kauppa voi vuodesta toiseen kääriä voitot, mutta viljelijällä ei ole varaa tuottaa ruokaa. Elintarvikemarkkinoille tarvitaan kustannusindeksi, johon sopimukset sidotaan. Millään muulla alalla tällainen halpuuttaminen ei olisi mahdollista, Östman sanoo.

Kristillisdemokraatit esittää energiaveronpalautusten maksamista tiloille kolminkertaisina. On tärkeää, että toimet kohdistetaan niihin tiloihin, joilla oikeasti on tuotantoa ja jotka ovat kärsineet kustannuskriisistä eniten. Energiaveron palautus korotettuna on juuri tällainen tuki. KD:n kriisipaketissa todetaan, että riippuvuus venäläisestä energiasta on saatava poikki.

– Energiaomavaraisuutemme vahvistaminen on huoltovarmuuskysymys. Akuuttina toimena polttoaineveroa on alennettava ja jakeluvelvoitteesta tingittävä. Turve on ainoa kotimainen varapolttoaineemme. Vielä jäljellä olevista turvetuottajista on tehtävä riittävän pitkillä sopimuksilla valtion sopimustuottajia, Riippuvuutta fossiilisista voidaan vähentää korvaamalla venäläinen tuontidiesel mahdollisimman suurelta osin kotimaisella Nesteen MyDieselillä, joka kaiken lisäksi laskisi myös päästöjä, Essayah toteaa.

Pankkisäätely ei saa kaataa maatiloja. Pankit ovat lähteneet huonosti tukemaan viljelijöitä esimerkiksi lainojen lyhennysvapailla ja muihin järjestelyihin, vedoten EU:n pankkisääntelyyn ja pankeille asetettuihin vaatimuksiin.

– Ei voi olla niin, että EU-säännöt markkinasääntömme aiheuttavat sen, että huomenna ei ole leipää pöydässä.

Lue KD:n kriisipaketti kokonaisuudessaan täältä.

Yhteys:

Sari Essayah p. 0400 252 999

Peter Östman p. 050 512 1845