Essayah esittää kotitalousvähennyksen laajentamista kotikuntoutukseen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah esittää, että oikeus kotitalousvähennykseen laajennettaisiin koskemaan myös fysioterapeuttien kodeissa antamaa kuntoutusta.
Nykyisin kotitalousvähennys oikeuttaa vähentämään tuloverotuksessa omassa kodissa tapahtuvaa hoiva- ja hoitotyötä kotona asumisen ja siellä pärjäämisen tukemiseksi. Verottajan tulkinnan mukaan tuloverolaissa määritelty hoiva- tai hoitotyöksi ei kuitenkaan sisällytetä fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai vastaavan hoitohenkilökunnan tekemää kuntoutuspalvelutyötä.

– Tärkeää olisi laajentaa kotitalousvähennysoikeutta koskemaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottamaa kotikuntoutusta, Essayah sanoo.
Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään ihmisten arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista silloin, kun kotona pärjääminen ja arjen toiminnoista suoriutuminen on heikentynyt ikääntymisen, sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena ja toimintakyky on laskenut merkittävästi. Kotona tapahtuvan kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä toimia mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan.

– Väestön ikääntyessä ja hoitovelan kasvaessa yhä useampi ikäihminen tarvitsee fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja liikuntaansa ohjausta. Ikääntyvälle väestölle olisi luotava kannusteita ja mahdollisuuksia näiden toimintojen lisäämiseen, jotka mahdollistavat ikäihmisten kotona asumista pidempään ja vähentävät tarvetta raskaammille asumispalveluille, Essayah painottaa.
Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat jättäneet ministerille asiasta kirjallisen kysymyksen.

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999