Essayah tukee Orpon esitystä parlamentaarisesta ryhmästä: ”Valmiuslain ja rajavartiolain muutokset hallitukselta sekava kokonaisuus”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää hallituksen muutosehdotuksia valmiuslakiin ja rajavartiolakiin sekavana kokonaisuutena. Hän vaatii, että hybridivaikuttamiseen varautuvat valmiuslain ja rajavartiolain muutokset on käytävä läpi kokonaisuutena.

– Kahdessa eri ministeriössä valmistellut lait, joilla pyritään vaikuttamaan samaan vakavaan turvallisuusuhkaan ulkorajoilla, eivät muodosta selkeää kokonaisuutta. Kuitenkin ulkorajojemme turvaaminen hybridivaikuttamiselta pitäisi olla kiireellisesti voimaan saatava muutos lainsäädännössämme, muistutti Essayah.

Hallitus on jo tuonut eduskuntaan valmiuslain muutosesitykset, joilla pyritään varautumaan hybridivaikuttamiseen, muun muassa maahanmuuton välineellistämiseen. Hallitus lupasi lakiesitystä antaessaan, että myöhemmin tulee pykälät, jolla mahdollistetaan ulkorajojen sulkeminen poikkeusoloissa.
– Tällaista esitystä hallitukselta ei kuitenkaan ole tulossa. Sen sijaan nyt on lausunnoilla rajavartiolain muutos, jossa on hämmentävästi samoja pykäliä kuin valmiuslain muutosesityksissä, muun muassa mahdollisuus ottaa tarvittaessa käyttöön yksityisomaisuutta ilman poikkeusoloja. Rajavartiolain muutoksissa on kyse normaaliolojen lainsäädännöstä, eli esimerkiksi kiinteistön tai ajoneuvon käyttöönotto ei vaatisi poikkeusoloja tai valmiuslakia. Poikkeusolojen valmiuslain ja normaaliolojen rajavartiolain pitäisi kuitenkin olla synkroniassa eli valmiuslain valtuudet alkavat siitä, mihin ne rajavartiolaissa loppuvat, Essayah muistuttaa.

Essayah arvelee, että sekava tilanne on todennäköisesti syntynyt hallituksen tiedusteltua maahanmuuton välineellistämiseen varautuvista pykäläesityksistä komissiolta, joka on ohjeistanut viemään pykälät normaaliolojen lainsäädäntöön.

– Komissio ei kuitenkaan ole Suomen perustuslain ja poikkeusolojen lainsäädännön asiantuntija. Eduskunnan perustuslakivaliokunta viime kädessä määrittää, voidaanko esitettyjä omaisuuden suojaan kajoavia esityksiä viedä läpi normaaliolojen lainsäädännössä, Essayah muistuttaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo on esittänyt, että valmiuslain pikaisen käsittelyn varmistamiseksi koolle kutsutaan parlamentaarinen ryhmä.

– Kannatan Orpon esitystä. Lisäksi näen tärkeänä, että samassa yhteydessä käydään läpi myös rajavartiolain muutokset, jotta eduskunnalla on käsissään hybridivaikuttamiseen mahdollisimman tehokkaasti puuttuva lainsäädännön kokonaisuus, Essayah korostaa.

Lisätietoja: Sari Essayah p. 0400 252 999