Päivi Räsänen ja Sari Essayah vaativat muutoksia valtion omistajaohjauspolitiikkaan

Kristillisdemokraattien kansanedustajien Päivi Räsäsen ja Sari Essayahin mielestä viime vuosina toteutettu omistajaohjaus on ollut heikkoa. Edustajat esittävät eduskunnan tarkastusvaliokunnalle suurempaa roolia omistajaohjauspolitiikan valvonnassa.

  • Ehdotan, että eduskunnan tarkastusvaliokunta tekisi selvityksen myös Fortumin tapauksesta, koska valiokunnalla on laaja tiedonsaantioikeus, toteaa Päivi Räsänen.
  • Selvityksen ei kuitenkaan tulisi rajautua vain Fortumin tapaukseen, vaan arvioida omistajaohjauspolitiikkaa ja sen demokraattista valvontaa laajemmin. Selvityksessä tulisi käsitellä myös muiden valtionyhtiöiden omistajaohjausta esim. Vake/Ilmastorahasto, edellisen hallituskauden sote-yhtiöiden perustaminen ja niin edelleen, toteaa Räsänen.

Omistajaohjaus on Fortumin tapauksessa epäonnistunut useamman kerran Uniperin sekä Venäjällä tehtyjen hankintojen kohdalla.

  • Uniper hankittiin ilman due diligence -tarkistusta. Kyseessä oli yksi Suomen taloushistorian suurimpia virheitä. Saksan valtion omistajaohjaus sen sijaan toimi kesällä erinomaisesti: neuvotteluihin osallistuttiin korkeimmalla poliittisella taholla ja tappiot maksatettiin suomalaisten rahoilla, toteaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
  • Vastaavasti pääministeri Sipilän hallituskaudella tehtiin paljon nopeita päätöksiä, joissa esimerkiksi omistajaohjauksen parlamentaarista ryhmää ei pidetty ajan tasalla.

Tiedustelut:

Päivi Räsänen, p. 050 511 3065

Sari Essayah, p. 0400 252 999