Sari Essayah: Tuulisähköntuotannon voitot valuvat ulkomaille ja haitat jäävät Suomeen

Energiakriisi on nostanut energiayhtiöiden voitot pilviin. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kannattaa päivitetyn voimalaitosveron ottamista takaisin valmisteluun.

 

  • Aiemmin esitetyt voimalaitosveromallit ovat koskeneet energiatukiin perustuvia ylisuuria voittoja sekä päästökauppajärjestelmästä ansiottomasti hyötyneitä voimalaitoksia. Uusi voimalaitosvero tulisi suunnitella siten, että se ottaa huomioon myös energiantuotannon ulkoisvaikutukset sähköverkolle, luonnolle, paikallisille asukkaille ja Suomen julkiselle taloudelle, toteaa Sari Essayah.
  • Tuulivoiman merkittävä lisärakentaminen aiheuttaa vakavia ongelmia sähköverkon toiminnalle ja toimintavarmuudelle, ja tähän liittyvät miljardien lisäinvestoinnit tulevat nykymenolla pitkälti veronmaksajien maksettaviksi.

Ainakin Tanskassa on valmisteltu lakiesitys ns. tuottajamaksusta, joka velvoittaa uusiutuvan energian yhtiöt osallistumaan kantaverkon vahvistamisen kustannuksiin. Samoin maatuulivoimainvestointeihin liittyvä maankäytön tarve on laskettavissa.

 

  • Suomesta ei saa tulla tuulivoimarakentamisen ”villi pohjola”. Tällä hetkellä kaikista toiminnassa, rakenteilla tai suunnitteilla olevista tuulivoimaloista ulkomaisen omistusosuuden arvellaan olevan jo noin 80 %Tuulisähköntuotannon voitot valuvat ulkomaille ja haitat jäävät Suomeen, ihmettelee Sari Essayah.

 

Useat puolueet ovat aiemmin esittäneet ns. windfall-veron, eli käytännössä voimalaitosveron käyttöönottoa. Voimalaitosverosta tehtiin hallituksen esitys jo Kataisen hallituksen aikana, ja aloite on ollut esimerkiksi SDP:n vaihtoehtobudjetissa vuodelle 2019.

 

Tiedustelut:

Sari Essayah p. 040 025 2999

[email protected]